klieshe

 

"Vepra 70"


Vepra 70

 

Mars - prill 1979
- Parathënie për vëllimin e 70-të
- Të inkurajojmë njerëzit kur punët shkojnë mirë - 7 mars 1979
- Shtypi është një forcë organizuese e mobilizuese - 9 mars
- Për komisariatin e naftës - 12 mars
- Pa shkencë nuk revolucionarizohet prodhimi - 13 mars
- Puna me njerëzit është thelbësore në çdo problem - 16 mars
pdf
- Komisariati të mos spostojë organet përkatëse - 19 mars
- Shtypi të jetë më dinamik - 22 mars
- Të mbështetemi në studimet gjeologjike - 27 mars
- Të gjejmë rrugë të reja për shtimin e yndyrnave - 28 mars
pdf
- Shkolla të rritë nivelin shkencor të mësimit - 28 mars
- Proporcionet në shpime kanë rëndësi - 28 mars
- Të jemi të matur në gjykime e veprime - 28 mars
- Përmirësimi i gjendjes në naftë kërkon organizim - 29 mars
pdf
- Punët nuk i lihen spontanitetit - 30 mars
- Disiplinën ushtarake ta futim edhe në jetën civile - 30 mars
- Suksesi në stërvitje varet nga organizimi i mirë - 3 prill
pdf
- Partia t'i bëjë njerëzit të ndërgjegjshëm - 4 prill
- Të mësojmë vazhdimisht nga njëri-tjetri - 5 prill
- Pa kërkesë llogarie plani nuk realizohet - 9 prill
- Puna e partisë të jetë në nivelin e kërkesave të kohës - 11 prill
pdf
- Njerëz të rilindur në Përmetin e kohës së partisë - 12 prill
- Për kuadrin nuk vendos askush personalisht - 14 prill
- Rreth gjendjes në vendet revizioniste - 15 prill
- Në bazë të shkojmë të përgatitur mirë - 17 prill
pdf
- Ndërtimet të bëhen më të forta e më të bukura - 18 prill
- Shtypi të propagandojë iniciativat revolucionare -19 prill
- T'i ruajmë dhe t'i vlerësojmë objektet e kulturës sonë - 23 prill
- Tregti me interes reciprok - 25 prill
pdf
- Të kuptohet rëndësia e pronës së përbashkët - 25 prill
- Objektet me vlerë historike të ruhen dhe të restaurohen - 25 prill
- Teoria e "botës së paangazhuar" po falimenton - 26 prill
- Të rrënjosim koncepte socialiste te njerëzit - 27 prill
- Veprat e popullit nuk shlyhen kurrë - 27 prill
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf