klieshe

 

"Vepra 67"


Vepra 67

 

Qershor - gusht 1978
- Parathënie për vëllimin e 67-të
- Për tejkalimin e normës në minierë - 17 qershor 1978
- Të bëjmë studime për mjeshtrit tanë të shquar - 18 qershor
- Ligjet te ne shprehin vijën e partisë - 19 qershor
- Plani i shtetit është ligj - 20 qershor
- Të shfrytëzohen më mirë rezervat e brendshme - 22 qershor
pdf
- Disa mendime për kongresin e 11-të të LKJ - 22 qershor pdf
- Jashtë duart e imperialistëve nga Vietnami - 24 qershor
- Rëndësi ka të zbatohen detyrat që shtrohen - 27 qershor
- Të përgatitemi nga çdo pikëpamje për mbrojtje - 27 qershor
- Kuadrot e partisë duhet të kenë horizont të gjerë - 29 qershor
- Teoritë oportuniste në mbrojtje të imperializmit - 30 qershor
- Oportunistë të paqëndrueshëm - 3 korrik 1978
pdf

- T'u japim përgjigjen e duhur revizionistëve kinezë - 8 korrik 1978
- Socializmin ta ndërtojmë pa harruar mbrojtjen - 10 korrik

pdf
- Shkollat ushtarake për mbrojtjen e vendit - 10 korrik
- Nota e qeverisë kineze shpreh strategjinë e saj - 11 korrik
- Le të hapim defterët! - 13 korrik
- Letra jonë tregon arsyet e vërteta të notës kineze - 25 korrik
pdf
- Moment historik në marrëdhëniet me Kinën - 25 korrik
- Për prerjen e kredive dhe të ndihmave nga Kina - 28 korrik
- Veprimi i udhëheqjes kineze është revizionist - 30 korrik
- Politika e Kinës në Ballkan - 3 gusht
pdf
- Përse shkon Hua Kuo Feni në Rumani dhe në Jugosllavi - 5 gusht
- Të jemi vigjilentë ndaj pikëpamjeve të kamufluara - 9 gusht
- Për shtimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale - 11 gusht
- Traktati Kino-japonez i ka rrënjët tek imperializmi amerikan - 14 gusht
pdf
- Miqtë na duan të jemi sa më të fortë - 16 gusht
- Bujqësia kërkon punë të kujdesshme - 28 gusht
- Trekëndëshi i superfuqive - 29 gusht
- Mao Ce Duni nuk mund të krahasohet me Stalinin - 30 gusht
- Vendimi në organizatë merret pasi të jetë diskutuar për të - 31 gusht
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf