klieshe

 

"Vepra 66"


Vepra 66

 

Prill - qershor 1978
- Parathënie për vëllimin e 66-të
- Ekspoze pseudoteorike - 4 prill 1978
- Tiradë e ndyrë antishqiptare - 5 prill
- Strategji pa maska - 11 prill
pdf
- Partia merr vendime dhe vepron për zbatimin e tyre - 17 prill
- Në disa vende po gjallërohen forcat fashiste - 18 prill
- Eksperienca që merret të aplikohet në kushtet e vendit tonë - 19 prill
- Punë krijuese dhe e zgjuar bëhet kur njihet mirë situata - 20 prill
- Maskat po bien - 22 prill
- Tekstet shkollore të përmirësohen vazhdimisht - 26 prill
- Për realizimin e detyrave përgjigjemi të gjithë - 27 prill
pdf
- Akumulimi shpejton ritmet e zhvillimit të ekonomisë - 27 prill
- Çdo neglizhencë në stërvitje kushton shumë gjatë luftës - 28 prill
- Pionierët do të marrin në dorë stafetën - 28 prill
- Të njohim më mirë përmbajtjen dhe teknologjinë e mineralit - 9 maj
- Ç'tregojnë disa dokumente për Mao Ce Dunin - 10 maj
pdf

- Ekonomia të drejtohet në mënyrë shkencore - 11 maj
- Kuadri të shihet si qendron në punë dhe në jetë - 19 maj
- Ndiej gëzim të madh kur shoh zhvillimin e artit te ne - 20 maj
- Në ushtri nuk mund të ecet pa disiplinë - 21 maj
- Mirëqenia rritet duke shtuar prodhimet - 23 maj

pdf
- Fitorja mbi bllokadën varet plotësisht nga ne - 23 maj
- Puna me të rinjtë është proces edukativ - 25 maj
- Të ruajmë e të zhvillojmë thesarin e kombit - 25 maj
- Patriotët e mëdhenj luftuan me armë në dorë - 27 maj
- Për punën e presidiumit të kuvendit popullor - 27 maj
pdf
- Strategji e përbashkët kino-amerikane - 28 maj
- Kur i dëgjon masat, rrit besimin e tyre te partia - 29 maj
- Emancipimi i gruas - vepër e partisë - 1 qershor
- Djemtë e tu janë gjallë se luftuan për popullin - 1 qershor
- Nuk mund të ecë blegtoria pa bujqësinë - 5 qershor
- Të ardhurat shtohen duke punuar më shumë - 10 qershor
- Forca jonë është te partia - 10 qershor
- Ngjarje e shënuar e historisë së lavdishme të popullit tonë - 10 qershor
- Vëllezërit Frashëri janë shumë të shtrenjtë për ne - 11 qershor
- Rilindësit shkrinë jetën për mëmëdhenë - 12 qershor
pdf
- Disa mendime për rilindësit - 12 qershor
- Problemi i popullsisë shqiptare që banon në trojet e veta në Jugosllavi - 13 qershor
- Për zhvillimin e shkencës dhe përgatitjen e kuadrit - 15 qershor
- Panoramë e shkurtër e "diplomacisë botërore" kineze - 16 qershor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf