klieshe

 

"Vepra 65"


Vepra 65

 

Prill 1978
- Parathënie për vëllimin e 65-të
- Parathënie për botimin e parë të librit "Imperializmi dhe revolucioni" -
prill 1978
- Shënime për botimin e dytë - dhjetor 1978

Pjesa e parë

-I-
- Strategjia e imperializmit dhe e revizionizmit modern
- Strategjia e imperializmit botëror
- Strategjia e socialimperializmit sovjetik
- Strategjia e socialimperializmit kinez
- Roli i titizmit dhe rrymave të tjera revizioniste në strategjinë globale të imperializmit e të socialimperializmit
- Revolucioni - arma e vetme për të shkatërruar strategjinë e armiqve të proletariatit dhe të popujve

pdf
-II-
- Teoria leniniste mbi imperializmin mbetet gjithnjë aktuale
pdf
-III-
- Revolucioni dhe popujt
- Të mbrojmë e të zbatojmë mësimet marksiste-leniniste mbi revolucionin
- Lufta çlirimtare e popujve - pjesë përbërëse e revolucionit botëror
- Revolucionarët e vërtetë u bëjnë thirrje proletarëve e popujve të ngrihen për botën e re, për botën socialiste
pdf
Pjesa e dytë

-I-
- Teoria e "tri botëve" - teori kundërrevolucionare dhe shoviniste
- Koncepti mbi "tri botët" - mohim i marksizëm-leninizmit
- Qëndrimi i revizionistëve kinezë ndaj kontradiktave është një qëndrim idealist, revizionist e kapitullant
- Pikëpamja kineze mbi unitetin e "botës së tretë" është reaksionare
- Teoria kineze mbi "botën e tretë" dhe teoria jugosllave mbi "botën e paangazhuar" sabotojnë luftën revolucionare të popujve

pdf
-II-
- Plani i Kinës për t'u bërë supërfuqi
pdf
-III-
- Maocedunideja - teori antimarksiste
- Mbrojtja e marksizëm-leninizmit - detyrë e madhe për të gjithë revolucionarët e vërtetë
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf