klieshe

 

"Vepra 64"


Vepra 64

 

Mars 1978
- Parathënie për vëllimin e 64-të
- Realizimi iplaneve kërkohen organizim e kontroll - 14 mars 1978
pdf
- Blegtorinë ta keni mirë në qendër të vëmendjes - 15 mars
- Dua t'i shoh të gjitha vendet e të çmallem me to - 16 mars
- Thesarët më të mëdha janë populli dhe partia - 17 mars
pdf

- Kemi forca për ta ndërtuar vetë socializmin - 18 mars
- Kur e sotmja qëndron mbi themele të çelikta, e ardhmja është e siguruar - 18 mars

pdf
- Bukuria qëndron në thjeshtësinë, ashtu si trimëria në urtësinë -18 mars
- Karakteri kombëtar ia rrit vlerën artit - 18 mars
- Tash që u çmalla me njerëzit u bëra i ri - 19 mars
- Traditat patriotike t'i ruajmë të pastra e t'i çojmë më tej - 20 mars
pdf
- Puna jep rezultate kur bashkohet me shkencën - 20 mars
- Të ruajmë karakteristikat e qytetit - 21 mars
- Fjala në mitingun me popullin e Dropullit - 22 mars
pdf

- Ne zbatojmë plotësisht të drejtat e minoritetit - 22 mars
- Në obelisk është shkruar lufta jonë për arsim - 23 mars
- Të jesh mësues është një detyrë e shenjtë - 23 mars
- Sa më pëlqen të shetit në këto rrugë - 23 mars
- Takimet me popullin kurdoherë më japin kënaqësi - 23 mars
- Jemi krenarë për burrat e shquar të truallit tonë - 25 mars

pdf
- T'i bëjmë sa më pjellore fushat dhe malet - 26 mars
- Kultura e popujve duhet studiuar me ndershmëri - 26 mars
- Asnjë organ e kuadro duk duhet të ecë pa plan të detajuar - 27 mars
- Kur shohim përparimet e vendit na bëhet zemra mal - 27 mars
- Lukova tregon kulturë, mendje të zhvilluar e shpirt novator - 28 mars
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf