klieshe

 

"Vepra 63"


Vepra 63

 

Dhjetor 1977 - mars 1978
- Parathënie për vëllimin e 63-të
- Për shkollën tonë ruaj dashuri të thellë - 1 dhjetor 1977
- Për gjendjen aktuale në Spanjë - 2 dhjetor
- Emancipimi i gruas dhe shkrimtarët sociologë - 3 dhjetor
- Ç'do të bëhet në Jugosllavi pas Titos - 3 dhjetor
- Panoramë e zymtë kineze - 8 dhjetor
pdf
- Mbështetja në forcat tona nuk është autarki - 9 dhjetor
- Tragjedia e popujve arabë (shënime) - 10 dhjetor
- Çështja e Lindjes së Mesme në dritën e ngjarjeve të fundit - 17 dhjetor
- Inkoherenca e politikës së jashtme të Kinës - 18 dhjetor
- Çdo gjë duhet ta bëjmë të studiuar - 24 dhjetor
pdf

- A është revolucioni kinez revolucion proletar? - 26 dhjetor
- Ne ushqejmë ndjenja të sinqerta për popullin francez - 29 dhjetor

pdf
- Ju jeni e ardhmja e lumtur e atdheut - 30 dhjetor 1977
- Rreth konfliktit kamboxhiano-vietnamez - 1 janar 1978
- Të nxiten më shumë shpikjet e racionalizimet - 13 janar 1978
- Revolucioni tekniko-shkencor të shikohet më gjerë - 19 janar
- Më pak bujë e teoretizime dhe më shumë punë - 20 janar
- Revolucioni tekniko-shkencor ndikon te plani - 24 janar
- Të ardhurat e kooperativistëve varen nga puna e vet - 26 janar
pdf
- Pikëpamjet tona janë të bazuara në M-L - 26 janar 1978
- PPSH u formua në kushte të veçanta nga të tjerat - 26 janar
- Të mbështetemi tërësisht në forcat tona - 31 janar
- Revolucioni në Kinë është thjesht demokratiko-borgjez - 2 shkurt
- Të shkruajmë një histori të denjë të popullit tonë - 6 shkurt
- Direktiva të zbërthehet drejt - 8 shkurt
pdf

- Në ushtri të mos krijohet eufori - 13 shkurt
- Për punën e gjykatave dhe të prokurorive - 24 shkurt
- Për forcimin ekonomik të kooperativave bujqësore - 24 shkurt
- Puna e organizatave të masave të jetë e koordinuar - 25 shkurt
- Krahas masave edhe kontrolli i zbatimit të tyre - 25 shkurt
- Muzeu duhet të ketë tërësisht karakter kombëtar - 25 shkurt
- Për bashkëpunimin midis organizatave të masave - 27 shkurt

pdf
- Fizkultura forcon njeriun, vullnetin e tij - 27 shkurt
- Kush është Ten Hsiao Pini - 28 shkurt
- Për revolucionin tekniko-shkencor - 1 mars
- Realiteti ynë dhe teoria marksiste-leniniste - 6 mars
- Zbatimi i kompetencave - në dobi të ekonomisë - 11 mars
- Rruga socialimperialiste e Kinës - 11 mars
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf