klieshe

 

"Vepra 62"


Vepra 62

 

Korrik 1977 - nëntor 1977
- Parathënie për vëllimin e 62-të
- Disa mendime për muzeun historik kombëtar - 27 korrik 1977
- Qëllimi i vizitës së Titos në Kinë dhe strategjia kineze 28 korrik
- Çfarë duhet të ngremë në sesionin e OKB-së - 11 gusht
- Një popull me folklor të pasur e të larmishëm - 21 gusht
- Inteligjecia jonë ka dalë nga populli dhe i shërben popullit - 27 gusht
pdf
- Udhëheqësit kinezë janë revizionistë me damkë - 1 shtator
- Përgatitja teknike të matet me realizimet - 6 shtator
- Ç'üeshtë zyra e përgjithshme në Kinë - 7 shtator
- Manovrime revizioniste. Strukturë antimarksiste - 8 shtator
- Sot është një ditë e gëzuar, se kujtojmë konferencën e Pezës - 18 sht.
pdf

- Për forcimin e metodologjisë së planikimit - 19 shtator
- Për nxjerrjen e naftës kërkohen studime dhe guxim - 19 shtator
- Për forcimin e mëtejshëm të ndërmarrjeve bujqësore - 21 shtator
- Studimi i M-L të bazohet në veprat e klasikëve - 21 shtator

pdf
- Çdo pogram i partisë zgjon te rinia energji të reja - 26 shtator
- Devizë për ne është eksporti - 27 shtator
- Partinë e rininë s'ka forcë që t'i thyejë - 29 shtator
- Lufta për socializmin s'mund të mposhtet - 30 shtator
- Forca jonë qëndron në idetë dhe në unitetin tonë - 5 tetor
- Vendimet të zbërthehen mirë e të zbatohen deri në fund - 14 tetor
- Revizionizëm i shartuar (shënime) - 14 tetor
pdf
- Të mbajmë të pastër edukatën e moralin tonë - 24 tetor
- Energjia elektrike lidhet me zhvillimin e vendit - 25 tetor
- Për plotësimin e kontigjentit në shkollat e mesme - 25 tetor
- Partia jonë u del përpara situatave - 25 tetor
- Të thellohet më tej revolucioni tekniko-shkencor - 27 tetor
pdf

- Partia të punojë për ngritjen e kulturës së masave - 27 tetor
- Në tregtinë e jashtme t'i bëjmë llogaritë mirë - 29 tetor
- Përsëri për artikullin kinez - 3 nëntor

pdf
- Devijimi i Kinës nga M-L dhe nga rruga socialiste - 15 nëntor pdf
- Situatat kërkojnë drejtim e organizim më të mirë - 18 nëntor
- Të mos ndalim luftën kundër tradhtarëve të M-L - 18 nëntor
- Rritja e aftësive drejtuese ka rëndësi të madhe - 23 nëntor
- Çështja e drejtë e popujve arabë është e pamposhtur - 24 nëntor
- Forca e partive M-L qëndron te zbatimi i parimeve - 28 nëntor
- Shqipërinë e bën të fortë marksizëm-leninizmi - 29 nëntor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf