klieshe

 

"Vepra 61"


Vepra 61

 

Mars 1977 - qershor 1977
- Parathënie për vëllimin e 61-të
- Kina synon të bëhet superfuqi - (shënime) - 5 mars 1977
- Atdheu mbrohet jo vetëm ushtarakisht
pdf
- Njeriu i edukuar nga partia lulëzon vendin - 23 mars
- Me punë mund të realizohen detyra të mëdha - 26 mars
- Përgatitja e kuadrove ka rëndësi të madhe - 6 prill
pdf
- Rezultatet e punës edukative t'i shohim në praktikë - 6 prill
- Idetë e rilindjes së kombit shqiptar - 6 prill
- Kush e do atdheun, duhet të mësojë edhe si ta mbrojë atë - 8 prill
- Propagandën dhe edukimin t'i matim me rezultatet - 8 prill
- Për unitetin e punës shtetërore e të partisë - 14 prill
- Në prodhimet për eksport kryesore mbetet cilësia - 25 prill
- Propaganda për botën e jashtme - problem partie - 27 prill
- Kësaj i thonë: të harrohet ujku dhe të luftohet hija e tij - 29 prill
pdf
- Për një artikull me titullin "Teoria dhe praktika e revolucionit" - 30 prill
- Mendime për oportunizmin e ri (revizionizmin kinez) - 12 maj
- Studimet t'i nënshtrohen një diskutimi shkencor - 18 maj
- Shkenca etnografike pasqyrë e kulturës popullore - 23 maj
- Përshëndetje drejtuar popullit të Gjirokastrës - 24 maj
pdf
- Për kontrollin punëtor e fshatar - 25 maj
- Armiqtë i meritojnë plotësisht dënimet - 31 maj
- Niveli i jetesës ngrihet duke punuar - 1 qershor
- Pse shkon Titoja në Kinë - 7 qershor
- Për forcimin e punës dhe të kontrollit - 17 qershor
pdf

- Rinia i jep atdheut gjallëri, partisë gjakun e ri - 17 qershor
- Armiqve iu dha dënimi iu merituar - 17 qershor
- Kinezët po zhvillojnë një punë agjenturore - 18 qershor
- Përshëndetje drejtuar kongresit të 8-të të BPSH - 20 qershor
- Shpreh miratimin e plotë dhe jap votën time për vendimet e rëndësi-shme të kongresit - 23 qershor

pdf
- Të luftojmë me konsekuencë për pastërtinë e teorisë marksiste-leni-niste dhe për mbrojtjen e parimeve të saj - 29 qershor pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf