klieshe

 

"Vepra 60"


Vepra 60

 

Dhjetor 1976 - shkurt 1977
- Parathënie për vëllimin e 60-të
- Baza ka mundësi t'i zbërthejë vetë direktivat - 4 dhjetor 1976
- problemet studiohen e zgjidhen me masa të koordinuara - 6 dhjetor
- Komunistët të jenë zbatues dhe kërkues - 10 dhjetor
- Kushtetuta e RPSSH - vepër e madhe e partisë - 15 dhjetor
- Agjentët e Kinës po i nxjerrin veshët - 16 dhjetor
pdf
- Problemet zgjidhen me studim të thellë - 17 dhjetor
- Mendimi i masës - domosdoshmëri për pranimet në parti - 20 dhjetor
- Hallkat e tepërta pengojnë zgjidhjen e problemeve - 20 dhjetor
- Për ndërtimin e portit të ri të Vlorës - 20 dhjetor
- Nuk jemi ne ata që sulmojnë PK të Kinës - 20 dhjetor
- Tufëzimi i bagëtive përmirëson jetesën - 22 dhjetor
pdf
- Të sigurohet kurdoherë bashkëpunimi terren-ushtri - 22 dhjetor
- Zbërthimi i materialeve kërkon punë rijuese - 22 dhjetor
- Kontakti me bazën e gjallëron më tepër udhëheqjen - 24 dhjetor
- Kushtetuta jonë - shprehje e vullnetit të popullit - 27 dhjtetor
pdf
- Rreth "dekalogut" ballist të Mao Ce Dunit - 28 dhjetor
- Revizionistët kinezë sulmojnë prapa krahëve PPSH - 8 janar 1977
pdf
- Të përcaktojmë detyra dhe masa konkrete - 14 janar 1977
- Cilat janë kontradiktat parimore që kemi me kinezët - 14 janar
- Pse këto variacione në strategjinë kineze? - 16 janar
- Për problemet të bëhen studime të thella - 17 janar
pdf
- Të ardhurat shtohen duke rritur prodhimin - 28 janar
- Në KTL kërkohet një punë më e thellë shkencore - 3 shkurt
- Duke ushtruar drejt kompetencat, zbatohet vija - 3 shkurt
- Për kinematografinë e televizionin - 5 shkurt
pdf
- Kur krijohen problemet, nxirren konkluzione - 5 shkurt
- Si t'i bëjmë më revolucionare mbledhjet e partisë - 7 shkurt
- Për realizimin e planit jo vetëm në global - 10 shkurt
- Plani financiar të bëhet krahas me planin e prodhimit - 12 shkurt
- Partia ka nevojë për gjak të ri - 14 shkurt
pdf
- "Avokati" sharllatan i vijës së krimbur kineze - 14 shkurt
- Të punojmë njëlloj për blegtorinë e për bujqësinë - 21 shkurt
- Zhvilloni më tej traditat e mira të Përmetit - 25 shkurt
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf