klieshe

 

"Vepra 59"


Vepra 59

 

Nëntor 1976
- Parathënie për vëllimin e 59-të
- Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH-së (Raport në Kongresin e 7 të PPSH
(pjesa I) - 1 nëntor 1976
pdf
- Raport në Kongresin e 7 të PPSH-së (pjesa II dhe III) - 1 nëntor 1976 pdf
- Raport në Kongresin e 7 të PPSH-së (pjesa IV) - 1 nëntor 1976 pdf
- Raport në Kongresin e 7 të PPSH-së (pjesa V) - 1 nëntor 1976 pdf
- Raport në Kongresin e 7 të PPSH-së (pjesa VI) - 1 nëntor 1976 pdf
- Uniteti i partive M-L i tmerron armiqtë - 4 nëntor
- Në udhëheqjen e partisë të zgjidhen më të mirët - 6 nëntor
- Ne do të ecim kurdoherë përpara - 7 nëntor
- Kongresi na dha një program të madh pune - 7 nëntor
- Format e punës t'i përgjigjen situatës së re - 10 nëntor
- Cilido të thotë hapur mendimin e tij - 11 nëntor
pdf
- Diplomatët të shpjegojnë drejt politikën tonë - 12 nëntor
- Një artikull - flluskë sapuni i "Borbës" - 13 nëntor
- Brezhnjevi përgatitet të vizitojë Titon dhe Çausheskun - 14 nëntor
- Bratisllavë 1968 - 16 nëntor
- Partia frymëzon e mobilizon masat - 25 nëntor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf