klieshe

 

"Vepra 58"


Vepra 58

 

Qershor 1976 - tetor 1976
- Parathënie për vëllimin e 58-të
- Studentët ushtarakë të pajisen edhe me kulturë - 1 qershor
- Veprave të klasikëve t'u rikthehemi vazhdimisht - 4 qershor
- Të kujdesemi për të zbuluar gjendjen reale të punëve - 14 qershor
- Pa studime paraprake nuk ka planifikim shkencor - 16 qershor
- Pa organizim të vogël s'ka organizim të madh - 17 qershor
pdf
- Sytë të drejtohen te njerëzit - 21 qershor
- Për prodhimin e ullirit kërkohet punë dhe shkencë - 23 qershor
- Nga realizimi i planeve varet mirëqenia e popullit - 24 qershor
- Të shtojmë kujdesin për mekanizmat në bujqësi - 25 qershor
pdf
- Realizimi i planit kërkon disiplinë shembullore - 12 korrik
- Të mbahet parasysh mbështetja në forcat e veta - 20 korrik
- Duke zbatuar porositë e partisë arrihet çdo gjë - 1 gusht
pdf
- Të forcohen organizimi, puna e kontrolli - 3 gusht
- Për përmirësimin e përbërjes së forumeve - 16 shtator
- Fjalët e përgjithshme nuk ndreqin punën e dobët - 21 shtator
- Fijet e komplotit çojnë edhe në Kinë - 21 shtator
- Ne do të qëndrojmë në pozitat tona të drejta - 23 shtator
- Për kandidaturat e reja gjykimet të jenë sa më objektive - 23 shtator
- Krahas punës edukuese edhe kontrolli i rreptë - 27 shtator
pdf
- Për rendimente të larta, rëndësi të madhe ka edhe fara - 30 shtator
- Tregtia t'i inkurajojë prodhimet bujqësore - 1 tetor
- Për furnizimin e kooperativistëve - 4 tetor
- Tragjedia e Kinës (shënime) - 12 tetor
- Kaos i madh në Kinë (shënime) - 13 tetor
pdf
- Çdo kongres i partisë sonë është moment historik - 14 tetor
- Kështu duhet të ketë ndodhur me "katërshen" - 23 tetor
- Në Komitetin Qendror të zgjedhim nga më të mirët - 26 tetor
- Për kandidaturat, secili të japë mendime - 28 tetor
- Nuk ka forcë në botë që të mposhtë komunizmin - 30 tetor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf