klieshe

 

"Vepra 57"


Vepra 57

 

Prill 1976 - maj 1976
- Parathënie për vëllimin e 57-të
- Ku ka qenë e ku po shkon Kina (shënime) - 1 prill 1976
- Të punojmë pa u lodhur për të ecur më përpara - 2 prill
pdf
- Kaos në Kinë (shënime) - 9 prill
- Për përsosjen e organizimit të punës - 17 prill
pdf
- Për probleme të gjendjes ndërkombëtare (shënime) - prill-maj 1976 pdf
- Për përmirësimin e jetesës në fshat - 26 prill
- Ndërtimet i trashëgojnë dhe brezat e ardhshëm - 26 prill
- Eksperienca e bazës të rrezatohet kudo - 27 prill
- Mbi gjendjen shumë shqetësuese në Itali - 27 prill
- Si duhet bërë kthesa në prodhimin e ullirit - 28 prill
- Të punojmë, të prodhojmë e të forcojmë mbrojtjen - 29 prill
pdf
- Të ndjekim me kujdes gjendjen ndërkombëtare - 19 maj
- Tekstet të hartohen në prizmin marksist-leninist - 21 maj
- Mbledhjet të jenë të organizuara mirë - 24 maj
- Drejtuesit t'i shohin problemet konkretisht - 25 maj
- Të mos krijojmë hallka të tepërta, burokratike - 25 maj
- Rëndësi më të madhe mineraleve të dobishme - 27 maj
- Kuadrot e aftë njihen në punë e sipër - 27 maj
- Në parti kanë vend njerëzit e zotë, revolucionarë - 29 maj
- Në ushtri të mos veprohet kurrë formalisht - 29 maj
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf