klieshe

 

"Vepra 56"


Vepra 56

 

Nëntor 1975 - mars 1976
- Parathënie për vëllimin e 56-të
- Të diferencojmë elementët me gabime nga armiqtë - 7 nëntor 1975
- Projektkushtetuta i hap perspektiva atdheut - 17 nëntor
- Në grupet e kontrollit të vihen më të aftët - 24 nëntor
- Më parë edukimi, pastaj masat adminisztrative - 24 nëntor
- Puna kryesore e bashkimeve profesionale është edukimi - 26 nëntor
pdf
- Disa mendime për forcimin e shtypit ushtarak - 26 nëntor 1975
- Partia na mëson të jemi të patundur në mbrojtjen e atdheut - 29 nëntor
- Situatat në botë janë të turbullta - 6 dhjetor
- Ndaj armiqve duhet mbajtur qëndrim i prerë - 9 dhjetor
- Në marrëdhëniet me të tjerët ne jemi korrektë - 15 dhjetor
pdf
- Plenumet të vihen plotësisht në rolin udhëheqës - 22 dhjetor 1975
- Të mos dobësohet roli udhëheqës i partisë - 22 dhjetor
- Ngritja e muzeut të Skënderbeut - detyrë komplekse - 23 dhjetor
- Të mobilizohemi të gjithë për realizimin e planit - 25 dhjetor
pdf
- Për ngushtimin e dallimeve fshat - qytet - 26 dhjetor 1975
- Puna e organeve të prokurorisë dhe të hetuesisë 27 dhjetor 1975
- Zigzaket e vijës kineze - Shënime - 1 janr 1976
- Probleme të studimit dhe të shkrimit të historisë - 20 janar 1976
pdf
- Mësimet e partisë i kalitin e i aftësojnë kuadrot - 22 janar 1976
- Kinezët nuk propagandojnë vijën e partisë sonë - 22 janar
- Zënia me punë e njerëzve - 28 janar
pdf
- Kuadrot ushtarake t'i përgatitim edhe si edukatorë - 30 janar 1976
- Edhe nga guri mund të nxirret grurë - 30 janar
- Baza ka nevojë për ndihmë konkrete - 31 janar
- Të jemi të vëmendshëm në marrjen e vendimeve - 31 janar
- Punëtori i partisë të ketë kulturë të gjerë - 5 shkurt
pdf
- Sa më shumë të dinë komunistët, aq më mirë është - 5 ahkurt 1976
- Intervistë vetëdemaskuese e Titos - 6 shkurt
- Konkluzionet të nxirren nga të dhëna të sakta - 19 shkurt
- Mbi hartimin e planit të ri pesëvjeçar - 26 shkurt
pdf
- Materialet duhet të vijnë të përgatitura mirë - 28 shkurt 1976
- Po s'pati partia themeli të forta, s'mbahet "çatia" - 28 shkurt
- Mbi organizimin e kontrollit në ndërtim - 10 mars
- Çfarë e ndihmon sigurimin në Ballkan - 23 mars
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf