klieshe

 

"Vepra 54"


Vepra 54

 

Dhjetor 1974 - maj 1975
- Parathënie për vëllimin e 54-të
- Shkrimtarët dhe artistët janë ndihmës të partisë - 20 dhjetor 1974
pdf
- Puna e popullit dhe e partisë - bazë për studimet - 20 dhjetor
- Bazën e shëndoshë për ecjen para e krijoi partia - 24 dhjetor
- Ngjarjet në ushtri t'i shohim lidhur me planin - 26 dhjetor
- T'i futemi thellë studimit të teorisë së artit ushtarak - 9 janar 1975
- Në naftë na kanë sulmuar kurdoherë armiqtë - 3 shkurt 1975
pdf
- Organizata e partisë të vihet në krye të punëve - 3 shkurt 1975
- Të dhënat tregojnë se në naftë ka punë armiqësore - 4 shkurt
- Punëtorët të punojnë dhe të jenë vigjilentë - 6 shkurt
- Intelektualët te ne - ndihmës të klasës punëtore - 7 shkurt
- Secili të kryejë detyrën në përputhje me parimet - 28 shkurt

pdf
- Të interpretohen drejt dispozitat ligjore - 28 shkurt
- Problemet nuk zgjidhen vetëm nga aparatet - 3 mars
- Të ndihmohet fshati për shëndetin e nënës, fëmijës - 3 mars
- Në kushte të qeta demokracia e partisë është më e gjerë - 3 mars
- Duhet luftuar pa mëshirë burokratizmi - 5 mars
- Strumbullari në ushtri është partia - 5 mars
pdf
- Ndërtimeve tona t'u japim tipare me të vërtetë socialiste - 5 mars
- Shembull i lartë gatishmërie e patriotizmi - 22 mars
- Jo raporte stereotipe, por me probleme konkrete - 26 mars
- Kuadrot kanë rolin e tyre, por jo të bëjnë ligjin mbi partinë - 26 mars
- Niveli i jetesës së popullit të jetë i kënaqshëm - 28 mars
- Marksizëm-leninizmi - arma e klasës punëtore - 29 mars
- Kuadri duhet të edukohet në shkollën e klasës punëtore - 31 mars
pdf
- Formimi dhe zhvillimi i borgjezisë së re titiste jugosllave - 1 prill
- Kundër tendencave që dobësojnë lidhjet e partisë - 3 prill
- Vija e partisë të zbatohet në jetë pa gabime - 4 prill
- De Profundis tjetër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës - 8 prill
- Letrat nga populli - erë e freskët e demokracisë sonë socialiste -11 prill
pdf
- Shteti ynë u ngrit me gjak për të qenë i popullit - 15 prill
- Oborret të prodhojnë për kooperativistët - 24 prill
- Në ushtri të ekzistojë një disiplinë e hekurt - 15 maj
- Të forcojmë ndërgjegjen socialiste në punë - 21 maj
pdf
- Partia e shteti mbrojnë interesat e popullit - 29 maj
- Kontrolli i masave i pret rrugën burokratizmit - 30 maj
- Puna armiqësore është e bashkërenduar - 30 maj
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf