klieshe

 

"Vepra 52"


Vepra 52

 

Korrik 1973 - qershor 1974
- Parathënie për vëllimin e 52-të
- Mbani kurdoherë lart flamujt luftarakë - 9 korrik 1973
- Shkëmbimi i mendimeve qartëson problemet - 13 korrik 1973
- Ne jemi për kontakte midis partive motra - 13 gusht 1973
pdf
- Natyra e bukur e çlodh njeriun - 17 gusht 1973
- Për kontrollin e zbatimit të detyrave - 5 shtator 1973
- Për kuptimin ideologjik të problemeve - 7 shtator
- Të zbatojmë me drejtësi vijën e partisë - 8 shtator
- T'i mbajmë afër shokët që gabojnë - 10 shtator
- Asnjë lëshim në zbatimin e ligjeve - 10 shtator
- Detyrimet kontraktuale të respektohen - 21 shtator
pdf
- Për të sotmen dhe perspektivën e minierave - 21 shtator 1973
- Kujdes për ruajtjen e sekretit të partisë - 22 shtator
- Të përsosim më tej sistemin tonë arsimor - 22 shtator
- Revizionizmi e ka në brendi shovinizmin - 29 shtator
- Ngjarjet tragjike të Kilit - 2 tetor
pdf
- Kryesore janë interesat e revolucionit - 2 tetor 1973
- Arti i madh i popullit tonë - 10 tetor
- Festivali Folklorik - një mrekulli e gjenisë së popullit tonë - 16 tetor
- Klasa punëtore është hekurbetoni i shoqërisë sonë - 16 tetor
- Të forcojmë kooperativat bujqësore - 16 tetor
- Inteligjencia - një nga shtresat e talentuara të popullit tonë - 16 tetor
- Të revolucionarizojmë punën e dikastereve - 16 tetor
- Partia na mëson të punojmë, krijojmë, vigjëlojmë dhe mbrojmë -16 tetor
- Pa gra revolucionare nuk mund të ketë socializëm - 16 tetor
pdf
- Rinia jonë - e luftës dhe e punës - 16 tetor 1973
- Popujt arabë do të kuptojnë cilët janë miqtë - 16 tetor
- Popujt e kuptojnë kush lufton për ta e kush i ka tradhtuar - 31 tetor
- Populli ynë nuk e ka ndarë luftën nga puna - 9 nëntor
- Diplomacia e fshehtë e dy superfuqive - 16 dhjetor
pdf
- Mbledhja e partive revizioniste - 14 shkurt 1974
- Me ndërtimin e hekurudhës rinia tregoi heroizëm - 7 mars 1974
- Mbi të gjitha në vendin tonë farkëtohet njeriu i ri - 8 mars 1974
- Veteranët kanë ngritur lart emrin e atdheut - 20 mars
- Të mësohet taktika e luftës partizane - 28 mars
- Që jeta e popullit të bëhet më e gëzuar - 13 prill
pdf
- Liria duhet ruajtur me armë në dorë - 22 prill 1974
- Për lehtësimin e punëve të gruas - 26 prill
- Të zhvillojmë kulturën e artin popullor - 7 maj
- Projektplani të jetë real për t'u plotësuar - 8 maj
- Në kooperativat e tipit të lartë të ecim me studime - 10 maj
- Të kemi besim të patundur në brezin e ardhshëm - 10 maj
- Disa vërejtje për Pojektkushtetutën e Re - maj 1974
pdf
- Shoqëria jonë lufton për një familje të pastër e solide - 2 qershor 1974
- Të jemi kurdoherë vigjilentë - 5 qershor
- Minoritarët gëzojnë të gjitha të drejtat - 19 qershor
pdf
- Përparimi i zonave kodrinore-malore - 25 qershor 1974
- Të përmirësohet mësimdhënia - 25 qershor
- Përt ë parandaluar paaftësinë e përkohëshgme - 27 qershor
- Përmirësimi i emisioneve të televizionit - 27 qershor
- Brezat frymëzohen nga idealet e rilindasve tanë - 28 qershor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf