klieshe

 

"Vepra 51"


Vepra 51

 

Maj 1973 - qershor 1973
- Parathënie për vëllimin e 50-të
- Sukseset arrihen me punë - 5 maj
- Vasil Laçi - simbol i guximit dhe i trimërisë - 5 maj
- Adem Reka mbi çdo gjë vinte interesin e përgjithshëm - 5 maj
- Të tre do të mbeten pishtarë të pashuar - 5 maj
- Të forcojmë frymën revolucionare në punë e në jetë - 15 maj
- Kritikat për një vepër letrare duhen bërë me kujdes - 15 maj
pdf
- Punëtorët që ndërtojnë metalurgjikun janë heroikë - 16 maj
- Që Shqipëria të rrojë në shekuj - 16 maj
- Këshillimi me popullin është i domosdoshëm - 16 maj
- Qofshi gjithnjë të lumtur e të gëzuar - 16 maj
- Çdonjëri të mendojë e të punojë si militant - 17 maj
pdf
- Të rejat e të rinjtë janë e ardhmja e atdheut - 17 maj
- Organizimi efektiv siguron mbarëvajtjen e punës prodhuese - 19 maj
- Të forcohet puna kundër shfaqjeve të huaja - 21 maj
- Për forcimin e një shoqërie të shëndetshme - 29 maj
- Fitorja sigurohet kur luftës i shkohet deri në fund - 5 qershor
pdf
- Çështja e drejtë mbrohet duke vepruar me guxim - 8 qershor
- Ndërtues dhe njerëz me ndërgjegje socialiste - 12 qershor
- Për lumturinë e popullit të Mbishkodrës - 13 qershor
- Populli ynë meriton lumturi më të madhe - 13 qershor
- Jetën e popullit e bëri të re e të bukur partia - 13 qershor
- Taktikat marksiste-leniniste i shërbejnë fitores - 18 qershor
- Kur populli mbron lirinë e vet armiqtë dështojnë - 21 qershor
- Bisedë e kreut revizionist me kreun e imperializmit - 21 qershor
- Takimet janë të nevojshme për t'u njohur me gjendjen e njëri tjetrit
pdf
- Të thellojmë luftën kundër shfaqjeve të huaja - 26 qershor pdf
- Çështja e popullit dhe e partisë mbi të gjitha - 28 qershor
- Marrëveshjet sovjeto-amerikane - sfidë për popujt - 29 qershor
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf