klieshe

 

"Vepra 50"


Vepra 50

 

Janar 1973 - prill 1973
- Parathënie për vëllimin e 50-të
- Letërsia e artet në luftë me ndikimet e huaja - 9 janar
- Disa probleme të akademisë së shkencave - 10 janar
- Vlera e materialeve varet nga brendia e tyre - 10 janar
- Kujdes për shëndetin e shokëve të udhëheqjes - 10 janar
pdf
- Puna ideologjike kulturore në ushtri - 19 janar
- Demokracinë ta zhvillojmë në interes të partisë - 19 janar
- Bujqësia çohet përpara me njerëz të kualifikuar - 19 janar
- Zbatimi i direktivës kërkon kontroll të fortë - 22 janar
pdf
- Në punën prodhuese nxënësit e studentët kaliten - 22 janar
- Kalimi i kooperativave në NB të bëhet i matur - 22 janar
- Forcat e popullit ushtar kurdoherë në gatishmëri - 23 janar
- Akademia do t'i japë hov zhvillimit të shkencës - 25 janar
- Vetëm me luftë popujt mund të fitojnë lirinë - 26 janar
pdf
- Universiteti - shkollë e madhe - 27 janar
- Plotësimi i detyrave - fronti kryesor i punës - 6 shkurt
- Ligjet tona shprehin politikën e partisë - 15 shkurt
pdf

- Çdo gjë në vendin tonë bëhet për rininë - 23 shkurt
- Disa probleme të lëndëve shoqërore në universitet - 23 shkurt

pdf
- Rritja e klasës punëtore - tregues i rëndësishëm - 26 shkurt
- Ta përshkruajmë realisht Luftën NÇ - 26 shkurt
- Qëllimin strategjik ta realizojmë pa shkelur parimet - 13 mars
- Mbi rrethimin imperialisto-revizionist - 15 mars
pdf
- Ekonomitë moderne kërkojnë forma të reja pune
- Përparimi i shoqërisë matet me përparimin e gruas - 26 mars
- Ku ka konservatorizëm nuk ka bujqësi moderne - 28 mars
- Të rinjtë e të rejat të njihen me njëri-tjetrin - 28 mars
- Të luftojmë si konservatorizmin edhe liberalizmin - 30 mars
- Të hartojmë një plan real siç kërkojnë situatat - 11 prill
pdf
- Për zhvillimin e miqësisë midis popujve - 14 prill
- Marksizëm-leninizmi e vetmja busull e pagabueshme - 18 prill
- Sa kalon koha më tepër na pëlqen vendlindja - 18 prill
- Të përsoset organizimi i punës në uzinat mekanike - 24 prill
- Kualifikimi shkencor arrihet me punë e sakrifica - 25 prill
pdf
- Çështjet që ngrenë komunistët të studiohen - 27 prill
- Vështirësitë kapërcehen me organizim të mirë - 27 prill
- Shkëmbimi i mendimeve midis masave të udhëheqësve - 28 prill
- Kritika e shfaqjeve të huaja s'errëson pozitiven - 30 prill
pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf