klieshe

 

"Vepra 49"


Vepra 49

 

Maj 1972 - dhjetor 1972
- Parathënie për vëllimin e 49-të
- Fjala e klasës - vendimtare në jetën e vendit - 8 maj
- Solidariteti kalitet në luftë - 11 maj
- Pagat që merren të meritohen me punë - 17 maj
pdf
- Për thellimin e demokracisë në familje - 24 maj
- Tregëtia varet shumë nga prodhimi - 26 maj
- Profilaksia - faktor me rëndësi për shëndetin - 26 maj
- Etapë e re e strategjisë globale sovjeto-amerikane - 27 maj
pdf
- Nënvleftësimi në punën me rininë është i dëmshëm - 29 maj
- Cilindo që bën padrejtësi, populli e demaskon - 1 qershor
- Të demaskojmë aleancën sovjeto-amerikane - 4 qershor
- Pa partinë M-L nuk mund të bëhet revolucioni - 10 qershor
- Ka ardhur koha të krijojmë akademinë e shkencave - 15 qershor
- Disa vërejtje për tezat e raportit të rinisë - 15 qershor
pdf
- Uniteti krijohet kur ka ndeshje mendimesh - 17 qershor
- Për futjen e bujqësisë në rrugën e modernizimit - 20 qershor
- Fitorja është gjithnjë me popujt që luftojnë për liri - 23 qershor
- Politika jonë niset nga interesat e lartë të popullit - 24 qershor
- Shqipëria ndjek kurdoherë një politikë të pavarur - 27 qershor
- Socializmi i hap perspektiva të gjera popullit - 18 korrik
pdf
- Ne jemi kundër ortakllëkut me armiqtë e popujve - 24 korrik
- Burokratizmi - armik i demokracisë socialiste - 7 shtator
- Korçën e kam dashur dhe e dua shumë - 30 gusht
- Lirinë e fituar me aq sakrifica do ta mbrojmë 11 shtator
pdf
- Për çfarë t'u drejtohen përfaqësuesve zgjedhësit - 18 shtator
- Qarkullimi i monedhës varet edhe nga prodhimi - 18 shttator
- T'i prodhojmë mallrat sipas gustos së njerëzve - 19 shtator
- Masa konkrete për vendosjen e normave teknike - 21 shtator
pdf
- Rininë e kemi të pastër - 21 shtator
- Luftën kundër imperializmit nuk duhet ta zbusim - 25 shtator
- Atdheun ta mbrojë tërë populli ushtar - 13 tetor
- Individualizmi dhe indiferentizmi - 28 tetor
pdf
- T'i bëjmë sa më masive kulturën fizike e sportet - 28 tetor
- Aksidentet shmangen po u zbatuan rregulloret - 28 tetor
- Zbatimi i direktivave kërkon zbërthimin e tyre - 30 tetor
- Në kooperativat e tipit të lartë - rendimente të larta - 30 nëntor
- Kënga jonë patriotike pasqyron botën shqiptare - 31 tetor
- Studimin e gjej të thelluar e me konkluzione - 4 nëntor
pdf
- Partia e mëson rininë të veprojë e organizuar - 8 nëntor
- Ju keni të drejtë të jeni të lumtur - 13 nëntor
- Problemet e punës e të pagave të na preokupojnë - 22 nëntor
- Krijimi i akademisë së shkencave - ngjarje e shënuar historike - 25.11.
- Çelikun e kalitin njerëzit, kurse njerëzit i kalit partia - 25 nëntor
- Populli shqiptar lufton, punon e jeton i lumtur - 28 nëntor
pdf
- Bir i ndritur i truallit shqiptar - 28 nëntor
- Kujtojmë me nderim shokët e rënë, por lufta vazhdon - 29 nëntor
- Familja është vatër e ngrohtë dashurie e gëzimi - 29 nëntor
- Secilit duhet t'i rrahë zemra për popullin - 29 nëntor
- Po luhet me gjakun e popullit heroik vietnamez - 22 dhjetor
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf