klieshe

 

"Vepra 48"


Vepra 48

 

Janar 1972 - maj 1972
- Parathënie për vëllimin e 48-të
- Për ngritjen tekniko-profesionale të punëtorëve - 27 janar 1972
- Kundër shfaqjeve të psikologjisë mikroborgjeze - 27 janar
pdf
- Propaganda e prodhimit të ketë karakter edukues - 28 janar
- Ligjet të zbatohen në mënyrë revolucionare - 4 shkurt
- Demagogjia e revizionistëve - 7 shkurt
- Vija e demarkacionit nuk mund të shlyhet - 13 shkurt
pdf
- Udhëheqja ka nevojë për mendimet e masës - 18 shkurt
- Ndaj masave nuk lejohet asnjë qëndrim mospërfillës - 18 shkurt
- Dituria dhe shkenca të përhapen në masat - 19 shkurt
- Punonjësit të mësojnë mirë për profesionin - 25 shkurt
- Ta gëzoni këtë shtëpi kulture - 26 shkurt
pdf
- Socializmin e ndërtojnë masat, partia i bën këto të ndërgjegjshme -
26 shkurt
pdf
- Për edukimin ideopolitik të masave - 10 mars
- Konceptet artizanale në prodhim - 23 mars
- Kompetencat - në pajtim me interesin e përgjithshëm - 23 mars
pdf
- Problemet e arkitekturës të trajtohen drejt - 23 mars
- Në punë të ketë kërkesë të fortë llogarie - 27 mars
- Të forcohet më tej bashkëpunimi ushtri-terren - 27 mars
- Larg duart nga Ballkani - 29 mars
- Të gjithë jemi bij të partisë - 11 prill
pdf
- Plani i grumbullimit të tepricave nuk është detyrim - 12 prill
- Fronti është në favor të revolucionit - 19 prill
- Forcimi i lidhjeve të popullit me ushtrinë - 20 prill
- Probleme të kuptimit e të zbatimit të direktivave - 24 prill
pdf
- Metodat jo në frymë partie cenojnë lidhjet me masat - 24 prill
- Përcaktimi i origjinës shoqërore të njerëzve - 26 prill
- Për zbatimin e kontratave - 26 prill
- Lufta heroike e Vietnamit dhe intrigat sovjetike - 29 prill
- Liria e fituar me gjak nuk ka mortje kurrë - 4 maj
pdf
- Te lidhjet e ngushta me popullin i kemi rrënjët - 4 maj
- Klasa punëtore me partinë të jetë në ballë
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf