klieshe

 

"Vepra 47"


Vepra 47

 

Shtator 1971 - dhjetor 1971
- Parathënie për vëllimin e 47-të
- Të zhvillojmë revolucionin tekniko-shkencor - 29 shtator
pdf
- Gjendja po bëhet më e favorshme për revolucionin - 30 shtator
- Shkëmbimet në art e kulturë i shërbejnë miqësisë - 2 tetor
- Udhëheqja t'i përshtatet zhvillimit të vendit - 12 tetor
- Kasollet tuaja u bënë pishtarë të luftës për liri - 13 tetor
pdf
- Për mosdërgimin e delegacionit të PK të Kinës - 15 tetor
- Historia e popullit është histori e madhe - 16 tetor
- Për partitë tona uniteti marksist-leninist është jetik - 31 tetor
pdf
- Raport në kongresin e 6-të të PPSH-së (I) - 1 nëntor 1971 pdf
- Raport në kongresin e 6-të të PPSH-së (II) - 1 nëntor 1971 pdf
- Raport në kongresin e 6-të të PPSH-së (III-IV) - 1 nëntor 1971 pdf
- Raport në kongresin e 6-të të PPSH-së (V) - 1 nëntor 1971 pdf
- Raport në kongresin e 6-të të PPSH-së (VI-) - 1 nëntor 1971 pdf
- Partinë ta mbajmë gjithmonë revolucionare - 6 nëntor
- Zgjedhja në udhëheqje - nder e detyrë - 7 nëntor
- Ngjarje e rëndësishme në jetën e partisë - 7 nëntor
- Prodhimet të mos mbeten në ekspozitë - 7 nëntor
- Revolucionarët i bën të pathyeshëm bindja - 7 nëntor
- Të vemë plotësisht në jetë vendimet e kongresit të 6 - 8 nëntor
- Disiplina transformon gatishmërinë në forcë - 23 nëntor
pdf
- Populli i Skraparit është një popull trim - 28 nëntor
- Dorëzimi i dokumenteve në muze i shërben edukimit - 29 nëntor
pdf
- Nxënësit janë si fidanë, si t'i drejtosh ashtu rriten - 29 nëntor
- Ujitja është një problem që duhet parë me kujdes - 29 nëntor
- Helmësi është i vogël, por ka një histori të lavdishme - 29 nëntor
- Kujtimet na shtojnë fuqitë për të punuar
pdf
- Ditët e lavdishme të luftës nuk harrohen kurrë - 30 nëntor
- Të punojmë me kujdes për më shumë naftë - 30 nëntor
- Prodhimet e tekstilit të jenë të bukura - 1 dhjetor
- Komunistët të jenë kurdoherë në ballë - 1 dhjetor
- Qëllimi ynë: të mbrojmë interesat e revolucionit - 11 dhjetor
- Rritja e rendimenteve kërkon nivel shkencor - 13 dhjetor
pdf
- Situatat analizohen sipas kushteve konkrete të vendit - 13 dhjetor
- Edhe norma teknike ka dinamikën e saj - 15 dhjetor
- Rendimenti në pambuk varet nga shërbimet që i bëhen - 15 dhjetor
- E kalofshi Vitin e Ri plot suksese në punë - 29 dhjetor
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf