klieshe

 

"Vepra 46"


Vepra 46

 

Prill - shtator 1971
- Parathënie për vëllimin e 46-të
- Kongresi i restaurimit të kapitalizmit -17 prill
- Fitorja përfundimtare varet nga vullneti i popujve - 17 prill
- Për një organizim më të lartë të punës shkencore - 20 prill
pdf
- Shkollën t'ia përshtatim zhvillimit të ekonomisë - 20 prill
- Tokat e reja të futen menjëherë në prodhim - 23 prill
- Aviatori me avionin janë një e të pandarë - 24 prill
pdf
- Të luftojmë konservatorizmin në punën me rininë - 28 prill
- Taktikat t'i shërbejnë strategjisë revolucionare - 30 prill
- Vullnetin e popullit s'e mposht as arma më moderne - 6 maj
pdf
- Të organizohet më mirë puna dhe lufta parandaluese kundër
kriminalitetit - 7 maj
pdf
- Në çerdhe e kopshte fëmijët rriten të lumtur - 8 maj
- Ekonomia nuk mund të rrojë pa hekur - 8 maj
- Kur kalon mosha, kemi edhe më shumë mall për vendlindjen - 8 maj
- Njerëzit që ecin me partinë janë të paharruar - 8 maj
- Edhe kështu siç je, pa sy, e ndihmon partinë - 8 maj
- Vullneti i çeliktë e bën njeriun të dobishëm - 8 maj
- Të rritim mekanizimin e proceseve të punës - 17 maj
pdf
- Zhvillimi i blegtorisë kërkon punë revolucionare - 18 maj
- Për popullin do të vijnë ditë edhe më të lumtura - 21 maj
- Për rolin e organizatave-bazë në dikastere - 24 maj
- Disiplina në punë kërkon zbatimin e detyrave - 24 maj
pdf
- Për organizimin e ri të kooperativave bujqësore - 26 maj
- Spontaniteti i shkrimeve në shtyp e ul interesin e lexuesit - 21 qershor
- Disiplina e planit kërkohet në gjithë sektorët - 24 e 25 qershor
pdf
- Mbi projektdirektivat e planit të 5-të pesëvjeçar - 29 qershor
- Atdheu është i gjithë popullit - 1 korrik
pdf
- Dashuria për popullin dhe Atdheun të bën të ri - 2 korrik
- Luftë kundër imperializmit dhe revizionizmit - 2 gusht
- Me miqtë nuk mbajmë rezerva - 20 gusht
pdf
- Krahas planit edhe plotësimi i nevojave - 2 shtator
- Kontrolli punëtor në arsim e kulturë - 15 shtator
- Mbi moshën e efektivit të partisë - 15 shtator
- Shembull i lartë frymëzimi për cilindo - 21 shtator
pdf
- Për forcimin e disiplinës proletare në punë - 22 shtator
- Ideali i tij ishte t'i shërbente partisë - 23 shtator
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf