klieshe

 

"Vepra 45"


Vepra 45

 

Dhjetor 1970 - prill 1971
- Parathënie për vëllimin e 45-të
- Për rritjen e kompetencave të bazës - 7 dhjetor 1970
- Drejtuesit e MMP - përgjegjës për gjendjen në ushtri - 8 dhjetor
pdf
- Është nder i madh të jesh anëtar i partisë - 14 dhjetor
- Orientimet e drejta jepen kur njihet mirë gjendja - 21 dhjetor
- Organizimi e disiplina - kyç për realizimin e planit - 21 dhjetor
- Puna politike të prekë mendjet e njerëzve - 24 dhjetor
- Puna e partisë i bëri njerëzit të krijojnë - 26 dhjetor
pdf
- Pa organizim e disiplinë nuk ka bujqësi moderne - 5 janar 1971
- Në mbledhjet tona të shqyrtojmë probleme kyç - 7 janar
- Për organizimin modern të bujqësisë - 14 janar
pdf
- Mësimet e partisë të shpjegohen dhe të kuptohen drejt - 18 janar
- Më tepër rëndësi zhvillimit të blegtorisë - 18 janar
- Sigurimet shoqërore për kooperativistët - 20 janar
pdf
- Të ngrihet më lart shërbimi shëndetësor - 26 janar
- Më shumë kujdes për furnizimin e fshatarësisë - 1 shkurt
- Bashkimi i këshillit me kryesinë është i gabuar - 13 shkurt
pdf
- Shokut e mikut i flitet kurdoherë me zemër të hapët - 23 shkurt
- Ndaj veprave penale të zbatojmë politikën e partisë - 24 shkurt
- Kurset e shkollat t'i mbarojnë të gjithë - 24 shkurt
- Rregulla të forta për ruajtjen e sekretit - 24 shkurt
- Më shumë preokupim për kulturën e kohën e lirë - 26 shkurt
- Për kualifikimin dhe normat në bujqësi - 26 shkurt
pdf
- Edhe bujqësia kërkon organizim si industria - 23 mars
- Ndaj njerëzve partia vepron me urtësi - 23 mars
pdf
- Për përsosjen e figurës morale të rinisë - 24 mars
- Një kongres revizionist për qëllime revizioniste - 25 mars
- Këshillat të ndihmohen për të zbatuar kompetencat - 30 mars
pdf
- Atdheu nuk mbrohet vetëm me armë - 6 prill pdf
- Organizatat në fshat të ngrihen në bazë prodhimi - 16 prill
- Nuk duhet pritur çdo gjë nga lart - 16 prill
- Për luftë kundër krimit të vrasjes - 16 prill
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf