klieshe

 

"Vepra 43"


Vepra 43

 

Mars 1970 - qershor 1970
- Parathënie për vëllimin e 43-të
- Teza për shkollën e lirë ushtarake - 5 mars
- Një hap tjetër i revizionistëve sovjetikë - 6 mars
- Për marrjen e prodhimeve të bollshme - 11 mars
pdf
- Socilaizmi çdo vit sjell të mira. Këto i realizon populli - 11 mars
- Për organizimin e punës në kooperativat bujqësore - 20 mars
- Edukimi i punonjësve të krijimtarisë artistike - 20 mars
- Propaganda e partisë i mobilizon njerëzit - 21 mars
pdf
- Për raportin e kuadrove të lartë me klasën punëtore - 21 mars
- Lufta Nacionalçlirimtare për popujt e Jugosllavisë - 5 prill
- Ta mbajmë gjithnjë lart flamurin e Leninit - 21 prill
- Të mbështetemi në mendimin krijues të masave - 27 prill
pdf
- Shtypi ynë t'i përgjigjet nivelit të lexuesve - 29 prill
- T'u jepen kompetenca të plota këshillave popullore - 4 maj
- Për jetën e organizatave të rinisë në shkollë - 12 maj
pdf
- Revizionistët sovjetikë në lëmshin e kontradiktave - 15 maj
- Të përmirësojmë vazhdimisht punën në shkollë - 21 maj
- Për çështjet shoqërore kërkohet kujdes - 21 maj
- T'i kuptojmë politikisht çështjet - 27 maj
pdf
- Të kërkojmë atë realitet të madh që synon partia - 28 maj
- Minatorët e metalurgët - shtylla e klasës punëtore - 28 maj
pdf
- Njerëzit kaliten në punë e në luftë - 28 maj
- Ushtrinë dhe popullin t'i edukojmë mirë - 29 maj
- Me punë dhe me mësim ne do të ecim përpra - 29 maj
pdf
- Politika e partisë transformon edhe bjeshkët tona - 30 maj
- Masat kërkojnë shembullin e mirë të komunistëve e të kuadrove-30 maj
pdf
- Partia skalit te njerëzit virtytet e larta të popullit - 31 maj
- Njëzet jetë po të kesh, popullit nuk ia lan dot - 31 maj
- Në këto bjeshkë ne morëm një frymëzim të madh - 31 maj
pdf
- Të vemë të tëra forcat për realizimin e planit - 1 qershor
- Ndërtimet bëhen me lëndën që nxjerrin duart tuaja - 2 qershor
pdf
- Populli vlerëson lart kontributin e pukjanëve - 2 qershor
- Lumenjtë i vini në shërbim të socializmit - 3 qershor
- Për materiale ndërtimi kemi nevoja të mëdha - 15 qershor
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf