klieshe

 

"Vepra 42"


Vepra 42

 

Tetor 1969 - shkurt 1970
- Parathënie për vëllimin e 42-të
- Pesë vjet të hrushovizmint pa Hrushovin - 12 tetor 1969
- I gëzofshi shtëpitë e reja - 16 tetor
- Për të drejtat dhe liritë e gruas dhe të rinisë - 18 tetor
pdf
- Pushteti ynë drejtohet nga masat punonjëse - 22 tetor
- Për studimet historike - 3 nëntor
- Të studjojmë çështjet ideologjike - 3 nëntor
- Të tillë heronj do të mbeten përjetë pishtarë - 14 nëntor
- Duke fituiar eksperiencë, do të kryeni detyrat - 22 nëntor
pdf
- Zemra e partisë është shumë e madhe - 23 nëntor
- Punëtorët të jenë kudo në ballë - 25 nëntor
- Për luftën kundër imperializmit e revizionizmit - 27 nëntor
- Fitoret tona u detyrohen edhe partive marksiste-leniniste - 27 nëntor
pdf
- 25 vjet luftë e fitore në rrugën e socializmit - 28 Nëntor - I - pdf
- 25 vjet luftë e fitore në rrugën e socializmit - 28 Nëntor - II pdf
- Të jemi vigjilentë ndaj revizionistëvce sovjetikë - 30 nëntor
- Njohja e kontradiktave u shërben marksistë-leninistëve - 8 dhjetor
- Perëndoi për shqiptarin koha e kurbetit - 9 dhjetor
pdf
- Ardhja në jetë e një njeriu shton gëzimin - 11 dhjetor
- Të mbrohen interesat sovrane të RD Gjermane - 14 dhjetor
- Realizimi i planit kërkon organizim, disiplinë - 19 dhjetor
- Të zbatohen me rreptësi rregullat në fuqi - 20 dhjetor
- Vendimi është sinteza e problemit - 20 dhjetor
pdf
- Të ngremë më lart stilin revolucionar në punë - 27 dhjetor
- Të shpartallohen komplotet kundër RD Gjermane - 11 janar 1970
- Shkollat ushtarake t'i kalitin kuadrot - 15 janar 1970
pdf
- Shokët nga prodhimi - forcë e madhe drejtuese - 16 janar
- Polici është njeri i partisë dhe aktivist i shoqërisë - 16 janar
- Lufta e popullit palestinez është e pamposhtur
- Më shumë rëndësi gjykatave - 24 janar
pdf
- Diskutimi masiv për planin mobilizon popullin - 26 shkurt pdf
- Këshilltarët veprojnë në emër të popullit - 26 shkurt
- Gratë t'i gëzojnë plotësisht të gjitha të drejtat - 27 shkurt
- Të rinjtë të shkojnë atje ku ka nevojë atdheu - 27 shkurt
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
- Lënda
pdf