klieshe

 

"Vepra 40"


Vepra 40

 

Janar - prill 1969
- Parathënie për vëllimin e 40-të
- Kriza e lindjes së mesme - 6 janar
- Demagogjia revizionistëve nuk ia mbulon fytyrën - 9 janar
pdf
- Të mendohet mirë për problemet që shqyrtohen - 13 janar
- Për mbrojtjen e interesave të popullit - 15 janar
- Letër drejtuar brigadierit Alo Qosja - 23 janar
- Gjykata - pjesë e pandarë e pushtetit popullor
pdf
- Sukseset janë rezultat i vijës së drejtë të partisë - 29 janar
- Lënda e drurit është si buka për industrinë - 30 janar
- Për luftën kundër zakoneve prapanike - 31 janar
- Për zbërthimin e direktivave të partisë - 10 shkurt
pdf
- Partia u beson mësuesve edukimin dhe rritjen e brezit të ri - 12 shkurt
- Partia kërkon përpikmëri në kryerjen e detyrave luftarake - 25 shkurt
- Është jashtëzakonisht mirë kur mendimet thuhen hapur - 25 shkurt
pdf
- Mbi disa çështje të ekonomisë sonë socialiste - 26 shkurt
- Të gdhendurit e gurit është mjeshtri - 26 shkurt
pdf
- Demokracia kooperativiste çon punën përpara - 27 shkurt pdf
- Integrimi me borgjezinë, kurs i ri revizionist - 2 mars
- Mbi lëvizjen kooperativistre veri-jug - 3 mars
- Të rritet më tej cilësia e punës ideoshkencore - 3 mars
pdf
- Krahas industrisë të zhvillojmë edhe bujqësinë - 4 mars
- Të mësojmë nga punëtorët e zgjedhur në parti - 4 mars
- Bashkëpunimi sovjeto-amerikan - 22 mars
- Mbi edukimin ideopolitik të shkrimtarëve e artistëve - 4 prill
pdf
- Për ripërtëritjen e partisë me gjak të ri - 5 prill
- Pasojat e tërmetit do t'i likuidojmë shpejt - 6 prill
- Lumturia e popullit - ky është qëllimi i partisë sonë! - 6 prill
pdf
- Vullnetin e popullit tonë nuk e pengon asgjë - 6 prill
- Pazarllëqe imperialisto-revizioniste në prapaskenë kundër popujve arabë - 9 prill
- Presionet ushtarake - bazë e shantazhi revizionit - 11 prill
pdf
- Krahas edukimit teknik duhet dhe ngritja politike - 13 prill
- Veprat tuaja janë ushqim për popullin - 26 prill
- Lënda
pdf