klieshe

 

"Vepra 39"


Vepra 39

 

Gusht 1968 - dhjetor 1968
- Parathënie për vëllimin e 39-të
- Disfata e revizionistëve sovjetikë në Bratisllavë - 10 gusht
- Agresioni kundër Çekosllovakisë - krim i shëmtuar - 24 gusht
- Mbi gjendjen aktuale ndërkombëtare - 5 shtator
pdf
- Po u shtrebërua politika M-L morën fund fitoret - 16 shtator
- Denoncimi i paktit të Varshavës - 17 shtator
- Në ndërtimin e rrugëve të kemi parasysh leverdinë - 19 shtator
- Për zhvillimin socialist të fshatit - 19 shtator
- Në ushtri mbi të gjitha është kontrolli i partisë - 19 shtator
- Për më shumë mallra të përdorimit të gjerë - 20 shtator
pdf
- Të caktohen mirë e të respektohen kompetencat - 23 shtator
- Revolucionarët luftojnë luftojnë në dy frontet -30 shtator
- Dështimi skandaloz i konferencës revizioniste - 8 tetor
- Rrugët në trupin e atdheut janë si arteriet - 12 tetor
- Partia krenohet me klasën tonë punëtore - 16 tetor
- Ushtria jonë është armë e pamposhtur e partisë - 16 tetor
pdf
- Kuadrot tanë ndjekin me besnikëri vijën e partisë - 16 tetor
- Gruaja shqiptare - forcë e madhe e partisë dhe e popullit - 16 tetor
- Kolektivizimi i bujqësisë - fitore e madhe historike - 16 tetor
- Partia dhe poulli kanë unitet të pathyeshëm - 16 tetor
- Asgjë të mos kursejmë për çështjen e partisë - 16 tetor
- Arsimtarët janë luftëtarë të vijës së partisë - 16 tetor
- Letërsia dhe arti ynë ecin gjithnjë përpara- 16 tetor
- Të luftojmë që vendi të përparojë në çdo drejtim - 16 tetor
- Rinia edukohet e punon në mënyrë revolucionare - 16 tetor
- Sukseset e partisë janë vepër e komunistëve - 16 tetor
pdf
- Grushti i komunistëve të bjerë mbi aventurizmin - 21 tetor
- Për një metodë dhe stil pune revolucionare - 21 tetor
- Akt i kthimit të Çekosllovakisë në koloni - 23 tetor
- Ta mbajmë të gjallë frymën e aksioneve - 25 tetor
pdf
- Vërejtjet nga baza na ndihmojnë - 25 tetor
- Në çdo qëndrim ndaj kuadrit të veprojmë me drejtësi partie - 25 tetor
- Edukimi i brezit të ri - problem jetik për shoqërinë tonë - 26 tetor
- Ta çojmë edhe më përpara revolucionin tekniko-shkencor - 26 tetor
- Qëndrimet e gabuara të udhëheqësve kinezë nuk janë të rastit-26 tetor
pdf
- Jeta dhe shkolla ecin në rrugën e zhvillimit - 30 tetor
- Historia e PPSH - vepër në duart e mbarë popullit - 4 nëntor
- Republika e Çekosllovakisë në darën e pushtuesve -19 nëntor
- Të jemi kurdoherë njerëz të pararojës - 6 dhjetor
pdf
- Për mbarëvajtjen e punës duhen njohur njerëzit - 9 dhjetor
- Ismet Bruçaj do të rrojë në zemrën e popullit - 17 dhjetor
pdf
- Të zbatojmë detyrat në mënyrë krijuese I-II - 21 dhjetor pdf
- Të zbatojmë detyrat në mënyrë krijuese III-IV - 21 dhjetor pdf
- Burimi i shtetit - 23 dhjetor
- Realizimi i planit rrit entuziazmin e masave - 27 dhjetor
- Propaganda jonë, pjesë përbërëse e politikës së partisë - 30 dhjetor
- Lënda
pdf