klieshe

 

"Vepra 38"


Vepra 38

 

Maj 1968 - Korrik 1968
- Parathënie për vëllimin e 38-të
- Më parë të mendohet për masat organizative - 8 maj 1968
- Të tregojmë vëmendje për punën me rininë - 8 maj
- T'i mësojmë njerëzit të mendojnë me pjekuri - 9 maj
- Ju falenderoj, shokë punëtorë, për veprën e çmuar - 9 maj
pdf
- Le të shpërthejë e fuqishme stuhia e revolucionit - 17 maj
- Këto që mësuat në kurs i vini në zbatim - 20 maj
pdf
- Klasa punëtore franceze në luftë për të drejtat e saj - 24 maj
- Punëtorët t'i kuptojnë detyrat dhe rolin e klasës - 27 maj
pdf
- Çoni në fshat frymën revolucionare të klasës punëtore - 27 maj
- Kujdesi për shëndetin e njeriut - detyrë e madhe e partisë - 27 maj
pdf
- Populli ynë mendon, punon, krijon e mbron fitoret - 28 maj
- Për punët e bujqësisë të mendojmë të gjithë - 28 maj
pdf
- Partia dhe populli kanë besim te njëri-tjetri - 29 maj pdf
- Të mos dehemi nga sukseset e mos ulim vigjilencën - 29 maj
- Planet kanë në themel interesin jetik të popullit - 10 qershor
- Traditat e popullit të përdoren mirë në artizanat - 10 qershor
- Lufta e klasave kërkon pjekuri dhe partishmëri - 11 qershor
- Kushtet e jetës së punëtorëve të shihen me kujdes - 11 qershor
pdf
- Brezi ynë i ri marshon në rrugën revolucionare të partisë - 18 qershor
- Puna e shkenca, puna e dituria - detyrë e punonjësve - 29 qershor
pdf
- Direktivat e partisë për bujqësinë t'i thellojmë - 29 qershor
- Te populli janë mençuria, dituria, zotësia - 1 korrik
- Degjenerimi dhe falimentimi i vetadministrimit titist - 6 korrik
pdf
- Ushtria - armë e dashur, e fuqishme e popullit - 10 korrik
- Revizionistët sovjetikë dhe Çekosllovakia - 24 korrik
- Lënda
pdf