klieshe

 

"Vepra 35"


Vepra 35

 

Shkurt 1967 - qershor 1967
- Parathënie për vëllimin e 35-të
- Revolucionarizimi i mëtejshëm i partisë dhe i pushtetit - 6 shkurt
pdf
- Kështu mbrohet Republika Demokratike Gjermane - 8 shkurt
- Për të realizuar vijën e partisë - 18 shkurt
- Probleme të organeve të punëve të brendshme - 23 shkurt
- Të përmirësojmë punën me kuadrin dhe pranimet - 23 shkurt
pdf
- Disa probleme për kooperativat bujqësore të zonave malore - 24 shkurt
- Praktikat fetare t'i luftojmë - 27 shkurt
- Komunistët të udhëheqin me shembullin e tyre - 2 mars
- Partia asgjë nuk mund ta zgjidhë jashtë masave - 22 mars
pdf
- Shtypi ka nevojë për ndihmën e partisë - 23 mars
- Puna në prodhim u shërben kalitjes dhe edukimit - 23 mars
- Të forcojmë më tej kooperativat bujqësore të Malësisë - 24 mars
- Rruga e partisë është rruga e lumturisë - 25 mars
pdf
- Popullsia shqiptare në Jugosllavi nuk mashtrohet dhe nuk mposhtet dot nga klika titiste - 5 prill
- Në luftë kundër besimeve fetare ka një rrugë - 7 prill
- Miqësia karakterizohet nga besnikëria ndaj M-L - 12 prill
- Mbledhja e Karllovi-Varit - një mbledhje tradhtarësh - 13 prill
pdf
- Pa rolin e gruas, transformimet nuk kryhen me vrull - 19 prill
- Si ta forcojmë partinë dhe si ta edukojmë atë - 21 prill
pdf
- Organizimi dhe zbatimi i punës me norma kolektive - 22 prill
- Puna e partisë duket konkretisht në rezultatet - 22 prill
- Ç'tregoi mbledhja e renegatëve në Karlovi-Vari - 5 maj
- Lufta kërkon unitetin e marksistë-leninistëve - 6 maj
- Sa më revolucionare rinia aq më e fortë bëhet partia - 10 maj
- Atje ku është puna, atje duhet kërkuar edhe dituria - 22 maj
pdf
- Për pranimet të nisemi nga forcimi i partisë - 26 maj
- Çështjet e edukimit përbëjnë një kompleks të tërë - 26 maj
- Të mendojmë thellë për modernizimin e bujqësisë - 27 maj
pdf
- Revizionistët - tradhtarë të çështjes së popujve arabë - 8 qershor
- Ministria e bujqësisë t'u përgjigjet detyrave - 10 qershor
- Agjent i amerikanëve dhe mik i rremë i popujve arabë - 13 qershor
- Pallavrat revizioniste nuk do t'i mashtrojnë popujt arabë - 14 qershor
- Lënda
pdf