klieshe

 

"Vepra 34"


Vepra 34

 

Nëntor 1966 - Janar 1967
- Parathënie për vëllimin e 34-të
- Partia dhe populli i kanë drejtuar sytë te kongresi - 1 nëntor 1966
- Raport në Kongresin e 5-të të PPSH - 1 nëntor 1966 -
I. Gjendja ndërkombëtare dhe politika e jashtme e Shqipërisë Socialiste
pdf
- Raport në Kongresin e 5-të të PPSH -
II. Plotësimi i planit të tretë pesëvjeçar dhe drejtimet kryesore të zhvillimit të ekonomisë
pdf
- Raport në Kongresin e 5-të të PPSH -
III. Forcimi i mëtejshëm i partisë dhe i rolit udhëheqës të saj
pdf
- Raport në Kongresin e 5-të të PPSH -
IV. Thellimi i mëtejshëm i revolucionit ideologjik e kulturor
pdf
- Raport në Kongresin e 5-të të PPSH -
V. Lufta e PPSH-së kundër revizionizmit modern për mbrojtjen e pastër-
tisë së marksizëm-leninizmit
pdf
- Përfaqësia ka të drejtën të diskutojë hapur - 5 nëntor 1966
- Kongresi ishte shprehja më e lartë e unitetit, e forcës dhe e pjekurisë së partisë - 8 nëntor 1966
- Do t'i kryejmë me nder të gjitha detyrat - 8 nëntor 1966
- Nëntori është një muaj i lavdishëm për ne - 28 Nëntor 1966
pdf
- Mbledhja e "partive komuniste" komplot revizionist - 13 dhjetor 1966
- Kujdes të madh në punën me gratë e të rejat - 16 dhjetor 1966
pdf
- Të zbatojmë kritere shkencore për forcimin e përbërjes së partisë -
19 dhjetor 1966
- Përsosja e strukturës organizative të partisë - 19 dhjetor 1966
- Mos u ndani asnjëherë nga studimi i teorisë marksiste-leniniste
28 dhjetor 1966
- Zbatimi i normave të partisë është jetike - 16 janar 1967
pdf
- Ju jeni nga ata që natën e bëjnë ditë - 21 janar 1967
- Mbi përmirësimin e cilësisë së prodhimeve - 25 janar 1967
- Në gur ju do të fiksoni përjetë veprën madhështore të partisë dhe
të popullit tonë - 27 janar 1967
- Lënda
pdf