klieshe

 

"Vepra 33"


Vepra 33

 

Qershor 1966 - tetor 1966
- Parathënie për vëllimin e 33-të
- Fshatarësia të lehtësohet nga detyrimet - 4 qershor
- Nuk lejojmë të merret nëpër këmbë liria e atdheut - 13 qershor
- Socializmi kërkon njerëz të fortë fizikisht - 14 qershor
- Mbi bazën e m-l- zhvillohet revolucioni - 14 qershor
- Njerëzit kaliten duke punuar - 16 qershor
pdf
- Lufta e armatosur, e vetmja rrugë e lirisë - 18 qershor
- Kundërrevolucioni shkatërrohet me revolucion - 20qershor
- Çdo shmangie nga m-l është me pasoja të rënda
- Kinezët u tërhoqën se shokët tanë nuk lëshuan - 22 qershor
pdf
- Do të vazhdojmë si kurdoherë luftën e klasave - 24 qershor pdf
- Në lidhjet me masat qëndron forca e partisë - 8 korrik
- Ushtria është e lidhur me partinë e popullin - 11 korrik
pdf
- M-l që na frymëzon - garanci e fitore - 11 korrik
- Mbi probleme të revolucionirizimit të partisë - 13 korrik
- Sistemin arsimor ta përmirësojmë - 14 korrik
- Në këshillin popullor të zgjidhen njerëzit më të mirë - 15 korrik
- Analiza e thellë e gabimit edukon edhe të tjerët - 15 korrik
- Karakteristikat e studentit - vlerësimi i punës së tij - 15 korrik
pdf
- Dëshirat e studieusve dhe të shkencëtarëve tanë u realizuan vetëm në pushtetin popullor - 19 korrik
- Jugosllavia titiste në udhëkryq - 2 gusht
- Kush përgjigjet për krimet e gjenocidit në Kosovë? - 31 gusht
- Uniteti i vërtetë arrihet në rrugë leniniste - 2 shtator
pdf
- Veprimtaria e gjykatave varet nga partia e dhe populli - 6 shtator
- Zbatimi i m-l kërkon pjekuri, guxim e sakrifica - 7 shtator
- Detyra jonë si përfaqësues të popullit është të justifikojmë me punë besimin e tij - 10 shtator
- Aksionet shërbejnë për kalitjen e rinisë - 20 shtator
pdf
- Kooperativat bujqësore përmirësojnë jetën e fshatarëve - 20 shtator
- Ndarja me revizionistët forcon unitetin e m-l - 10 tetor
- Ne kemi respekt për popullin vietnamez - 13 tetor
pdf
- Disa mendime për revolucionin kulturor kinez - 14 tetor
- Spastrimi i ndërgjegjes nuk bëhet menjëherë - 17 tetor
- Shkëmbimi i mendimeve është në interes të unitetit - 28 tetor
- Asgjë nuk i mposht popujt dhe komunistët - 29 tetor
- Nuk ka forcë të pengojë luftën e marksistë - leninistëve - 31 tetor
- Lënda
pdf