klieshe

 

"Vepra 31"


Vepra 32

 

Janar 1966 - mars 1966
- Parathënie për vëllimin e 31-të
- Të mësojmë nga baza dhe të përgjithësojmë - 5 janar
- Ushtria është shkollë - 7 janar
pdf
- Si shkojnë revizionistët italianë në kongresin e 11 - 9 janar pdf
- Burokratizmi - vdekjeprurës për shtetin proletar - 11 janar
- Mbledhjet tona duhet të jenë konstruktive - 17 janar
- Veprimi juaj simbolizon vëllazërimin e popujve tanë - 17 janar
- Të kalitim edhe fizikisht popullin për mbrojtje - 20 janar
pdf
- Ata që shkojnë në fshat kryejnë detyrë patriotike - 26 janar
- Gjallërimi i jetës së partisë - problem kryesor - 2 shkurt
pdf
- Konkluzione për luftën kundër burokratizmit - 3-4 shkurt pdf
T'i drejtojmë letër të hapur partisë, popullit - 8 shkurt
- Të punojmë me ritmin e punëtorëve - 8 shkurt
- Përgatitja e planit 5-vjeçar kërkon punë serioze - 9 shkurt
- Udhëheqësit fjalët i shoqërojnë me vepra - 9 shkurt
- Aparati i Komitetit Qendror është aparat studimi - 10 shkurt
pdf
- Hartimi i organikave kërkon thellim e pjekuri 13 shkurt
- Për një propagandë të kuptueshme, mobilizuese - 15 shkurt
- Mendimi për ekzistencën e institutit të folklorit është e drejtë - 17 shkurt
- Shkolla dhe organizata e rinisë - 21 shkurt
- Kushdo që shkon në bazë, partinë e gjen kudo - 24 shkurt
- Drejtuesi të jetë praktik dhe mendimtar - 25 shkurt
pdf
- Luftërat e drejta lidhin popujt me njëri-tjetrin - 26 shkurt
- Ky është plan i balancuar ku kemi besim e siguri - 28 shkurt
- T'i përvishemi punës për realizimin e planit - 4 mars
- Ushtritë revolucionare i bën të forta marksizëm-leninizmi - 5 mars
- Të gjykojmë bashkë si është më mirë për popullin - 7 mars
pdf
- Fshatarësia jonë po ndërton një jetë të re - 7 mars
- Të na punojë mendja si ta zbatojmë direktivën - 8 mars
- Masa gjykon me mprehtësi dhe sytë i mban te partia - 8 mars
pdf
- Eksperienca e partisë na mëson të punojmë më mirë - 14 mars pdf
- Hrushovianët shkojnë në kongres me dështime - 22 mars
- Mësuesit - kontigjent pararojë i partisë në fshat - 22 mars
pdf
- Industrializimi i rrushit mbi baza shkencore - 23 mars
- Me gratë të gjenden forma të reja pune - 24 mars
- Partia jonë thotë të vërtetën në sy - 29 mars
- Puna e partisë me masat s'ka receta të gatshme - 29 mars
- Lënda
pdf