klieshe

 

"Vepra 29"


Vepra 29

 

Shkurt 1965 - maj 1965
- Parathënie për vëllimin e 29-të
- Natyra kapitaliste e "Vetadministrimit punëtor" -7 shkurt
pdf
- Programi i punës së organizatave të jetë model - 8 shkurt
- Forcimi i partisë është hallka kryesore - 13 shkurt
pdf
- Ç'fshihet prapa mbledhjes fraksioniste të 1 marsit - 16 shkurt
- Realizimi i planit kërkon punë sistematike - 18 shkurt
pdf
- Trojka hrushoviane në rrugën e sabotimit - 3 mars
- Shkolla jonë është politike dhe ideologjike - 9 mars
- Një popull që lufton është zot në vendin e vet - 16 mars
pdf
- Mbledhja revizioniste e 1 marsit komplot i madh - 18 mars
- Të mbrosh me gjak lirinë është virtyt i madh - 20 mars
pdf
- Shqipëria do t'i kryejë deri në fund detyrat - 17-28 mars pdf
- Rinia - forcë e madhe në ndërtimin e socializmit - 4 prill
- Të ngrihemi në këmbë për ndërtimin e metalurgjisë - 5 prill
pdf
- Investimet t'i matim me rezultatet që arrijmë - 9 prill
- Puna shkencore kërkon pasion, disiplinë, metodë - 10 prill
- Revizionistët përkrahin imperialistët amerikanë - 20 prill
- Kufitarët janë kurdoherë në mbrojtje të atdheut tonë socialistë - 25 prill
pdf
- Revizionistët likuidatorë të lëvizjes komuniste - 25-26 prill 1965 pdf
- Lufta e popullit të Vietnamit të Jugut vërteton parimin se liria
nuk dhurohet, por fitohet - 30 prill
- Luftën do ta zhvillojmë deri në fitoren e plotë - 30 prill
- Ndihma e marksistëve është internacionaliste - 30 prill
- Marksizëm-leninizmi do të triumfojë kurdoherë - 30 prill
pdf
- Për pranimet të ecim kurdoherë në mënyrë shkencore - 7 maj
- Puna e sekretarit të parë është shumë serioze - 7 maj
- Problemet e shkollës zgjidhen sipas kushteve - 8 maj
- Kur ke popullin me vete mund të kalosh çdo vështirësi - 10 maj
- Mbrojtja dhe zbatimi i ligjeve - detyrë e policisë - 14 maj
- Imperializmi nuk e ndryshon kurrë natyrën - 17 maj
- Lënda
pdf