klieshe

 

"Vepra 28"


vepra 28

 

Tetor 1964 -januar 1965
- Parathënie për vëllimin e 28-të
- Partia ka nevojë për diturinë e anëtarëve të saj - 20 tetor 1964
- Marrja e pushtetit ishte një nga detyrat e luftës - 22 tetor 1964
pdf
- Nuk do të dobësojmë vigjilencën ndaj armiqve - 24 tetor 1964
- Populli dhe ushtria të jenë të qartë politikisht - 30 tetor 1964
- Të organizojmë dhe të drejtojmë më mirë arsimin e partisë - 30.10.1964
pdf
- Të zhvillojmë informacionin politik në parti - 30 tetor 1964
- Me rënien e Hrushovit s'është zhdukur revizionizmi - 1 nëntor 1964
- Ata u bënë të pavdekshëm dhe sot rrojnë në zemrat tona - 8.111964
- Kryesorja është të mbështetemi në forcat tona - 9 nëntor 1964
pdf
- "Testamenti" i Toliatit, kriza e revizionizmit - 13 nëntor 1964
- Në këto situata të përpiqemi për të shtuar rezervat - 13 nëntor 1964
- Forca e popujve të vegjël qëndron në unitetin - 27 nëntor 1964
pdf
- 20 vjet Shqipëri Socialiste - 28 Nëntor 1964 pdf
- Revizionistët modernë janë sabotatorë - 2 dhjetor 1964
- Revizionistëve litari po u mblidhet në fyt - 10 dhjetor 1964
- E ardhmja do të jetë me marksizëm-leninizmin - 15 dhjetor 1964
pdf
- Ne do të ecim kurdoherë përpara - 16 dhjetor 1964
- Mbeturinat e vjetra janë si plaga në trup - 17 dhjetor 1964
- Në ndërtim kërkohet më tepër përqëndrim - 17 dhjetor 1964
- Realizmit socialist i përket e ardhmja - 17 dhjetor 1964
- Të lidhemi më shumë me terrenin - 18 dhjetor 1964
- Lufta e përbashkët e partive marksiste-leniniste forcon unitetin
21 dhjetor 1964
pdf
- Taktika e udhëheqjes së re revizioniste sovjetike - 23 dhjetor 1964
- Marksizëm-leninizmi do të triumfojë - 6 janar 1965
pdf
- Udhëheqës i çdo partie është marksizëm-leninizmi - 20 janar 1965
- Të zhvillojmë më tej iniciativën e organizatës - 23 janar 1965
- Fshatin e ri ta ndërtojmë në vend të përshtatshëm - 23 janar 1965
- Përqarje në gjirin e revizionistëve - 25 janar 1965
- Lënda
pdf