klieshe

 

"Vepra 27"


Vepra 27

 

Qershor 1964 - tetor 1964
- Parathënie për vëllimin e 27-të
- Të mbrojmë të sotmen që të sigurojmë të nesërmen - qershor 1964
- Ne e kemi parë artin si armë për edukimin e masave - 5 qershor
- Hrushovianët janë për izolimin e popujve - 11 qershor
- Mësimet e partisë mbështeten në teori dhe praktikë - 15 qershor
- Seminarët ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve - 15 qershor
- Të zhvillohet një punë më e mirë shkencore - 16 qershor
pdf
- Edukimi duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme - 18 qershor
- Njohuritë bujqësore ndihmojnë rritjen e prodhimit - 19 qershor
- Kuadrot e mesëm janë mbështetja e kuadrit të lartë - 19 qershor
pdf
- Të përgatitemi të përballojmë çdo agresion armik - 20 qershor
- Socializmi bazohet në punën e përbashkët - 20 qershor
- Komunisti është i pari në sulm dhe i fundit në tërheqje - 20 qershor
pdf
- Udhëheqja t'i përgjigjet nivelit të kuadrove - 21 qershor
- Skuadrat e rendimentit t'i shërbejnë bujqësisë - 29 qershor
- Shkurtime të bëjmë pa ulur nivelin e jetesës - 1 korrik
- Populli s'ka forcë që e lëkund dhe e mposht - 6 korrik
pdf
- Edukimi i punonjësve është problem kyç - 9 korrik pdf
- Partia jonë ecën sypatrembur dhe fiton - 9 korrik
- Marksizëm-leninizmi i bën njerëzit të kthjellët - 10 korrik
- Hrushovit ne nuk i fërkojmë krahët - 11 korrik
- Të sqarojmë të lëkundurit, të luftojmë tradhtarët - 24 korrik
pdf
- Njeriu është një "makinë" e komplikuar - 4 gusht
- Marksistë-leninistët duhet të zhveshin shpatën - 13 gusht
- Ta bëjmë Pogradecin një margaritar të vendit tonë - 30 gusht
- Jetën e partisë ta shohim në dinamizmin e saj - 15 shtator
- T'i bëjmë studentët të ndërgjegjshëm përse mësojnë - 15 shtator
- Të lakmojmë për cilësinë e diskutimeve - 15 shtator
pdf
- Sigurimi i ujit është një problem i madh jetik - 15 shtator
- Administrimi i mirë i drithit ka rëndësi të madhe - 15 shtator
- Revizionizmi merr forma të ndryshme - 15 shtator
- Të mësohet më mirë gjuha e huaj në shkolla - 16 shtator
- Të aktivizohen njerëz për problemet e kooperativave - 16 shtator
- Atij që lufton marksizëm-leninizmin, bjeri kokës - 18 shtator
pdf
- Të jemi vazhdimisht në sulm kundër revizionizmit - 21 shtator
- Afrimi i N. Hrushovit me Bonin - 23 shtator
- Të shtojmë dhe ekonomizojmë më shumë pyjet - 2 tetor
- Historia kërkon të pasqyrohen drejt ngjarjet - 2 tetor
pdf
- Letër e hapur komunistëve të Bashkimit Sovjetik - 5 tetor
- Aq sa të drejta ka për burrat, aq ka edhe për gratë - 10 tetor
- Lënda
pdf