klieshe

 

"Vepra 26"


Vepra 26

 

Dhjetor 1963 - maj 1964
- Parathënie për vëllimin e 26-të
- Forcimi i partisë - preokupim i përditshëm - 14 dhjetor 1963
- Partia ka te rinia burimin e pashtershëm - 16 dhjetor 1963
- Fuqia punëtore kërkon punë të organizuar - 7 shkurt 1964
pdf
- Organizimi i punës luan rol në zhvillimin e shkencës - 8 shkurt
- Të jetojmë mirë me situatat - 12 shkurt
- Paragjykimet fetare janë si sëmundjet ngjitëse - 14 shkurt
- Analiza mjekësore përcakton diagnozën e sëmundjes - 14 shkurt
pdf
- Socializmi nuk ndërtohet pa njerëz të mësuar - 1 mars pdf
- N. Hrushovi shtrembëron idetë e Leninit - 1 mars
- Puna e partisë në lagje është interesante - 21 mars
- Të krijojmë rezerva kohe dhe kuadri - 21 mars
- Puna e partisë në ushtri luan rol vendimtar - 25 mars
- Pesëvjeçari të mbështetet në mundësitë e brendshme - 25 mars
- Fushata e zgjedhjeve ka rëndësi politike - 30 mars
pdf
- Tesera e partisë simbolizon rrugën për komunizëm - 6 prill
- Armikun e hapur e kemi merak vetë - 7 prill
pdf
- Revizionistët modernë në rrugën e degjenerimit - 7 prill pdf
- Elektrifikimi i vendit është problem kyç - 15 prill
- Partia kërkon punë të kualifikuar teorike - 16 prill
- Populli e do shumë estradën - 16 prill
- Le të qëndrojë penda juaj përkrah kazmës dhe pushkës - 18 prill
- Telegram kongresit të 1-rë të Frontit të Çlirimit Kombëtar të Algjerisë
- Udhëheqësit socialistë francezë kurdisin komplote - 25 prill
pdf
- Vullkani që ka shpërthyer nuki do të shuhet kurrë - 3 maj
- Matematika është armë e fuqishme e progresit - 3 maj
- Informimin dhe udhëzimin t'i praktikojmë në rregull - 4 maj
- Popullin tonë e lidh miqësia me popullin korean - 7 maj
- Marksistë-leninistët i bindin e i udhëheqin masat - 9 maj
- "Ndihma" revizioniste sjell zinxhirët e skllavërisë - 11 maj
- Populli u është mirënjohës bijve të tij patriotë - 11 maj
- Nga politika e Hrushovit përfiton reaksioni - 12 maj
pdf
- Shënime për mbledhjet e Byrosë e të sekretariatit - 15 maj
- Të punojmë për ngritjen e nivelit të jetesës - 20 maj
- Populli ka një dashuri të madhe për partinë - 20 maj
- Të përgatitim në masë kuadro të mesëm - 20 maj
- Të organizojmë më mirë studimet shkencore për naftën - 21 maj
- Partia i dha popullit pushtetin e tij - 24 maj
- Vendimet e Përmetit dolën nga gryka e pushkës - 24 maj
- Teatri duhet të jetë shkolla e masave - 30 maj
- Lënda
pdf