klieshe

 

"Vepra 25"


Vepra 25

 

Qershor 1963 - dhjetor 1963
- Parathënie për vëllimin e 25-të
- Pranë kazmës e pushkës të mbajmë edhe librin - 3 qershor
pdf
- Mbi gjendjen ekonomike socialkulturore të fshatit I-II - Raport i mbajtur në Plenumin e 10-të të KQ të PPSH - 6 qershor pdf
- Mbi gjendjen ekonomike socialkulturore të fshatit III pdf
- Mbi gjendjen ekonomike socialkulturore të fshatit IV-V pdf
- Teorinë e M-L partia jonë e ka gërshetuar kurdoherë me eksperiencën e saj - 8 qershor
- Kryqëzata revizioniste do të dështojë me turp - 15 qershor
- Demagogjia e re dhe plani i vjetër i kenedit - 23 qershor
- Ta mbrojmë partinë nga burokratizmi - 24 qershor
- Puna ideologjike të lidhet me zbatimin e detyrave - 24 qershor
- Bakri ka rëndësi të madhe ekonomike dhe politike - 24 qershor
pdf
- Të forcojmë punën e organeve të planifikimit - 25 qershor
- Të demaskojmë në kohë veprimet antimarksiste - 22 gusht
- Në punën e partisë të shihen veçoritë e rrethit
- Direktivat e partisë frymëzon njerëzit - 10 shtator
- Puna e aparatit të partisë të kalojë në analizë - 10 shtator
pdf
- Hrushovi në gjunjë përpara Titos - 13 shtator
- Në fshat të kemi artizanë të profileve të ndryshëm - 13 shtator
pdf
- Datat e shënuara qëndrojnë si piramida - 15 shtator
- T'i doni e t'i respektoni mësueset e mësuesit tuaj - 16 shtator
- Të ecim më shpejt drejt një bujqësie intensive - 16 shtator
pdf
- N. Hrushovi shpalosi hapur flamurin e përçarjes e të tradhtisë - 4 tetor pdf
- Komisionet e revizionizmit duhet të jenë të rrepta - 4 tetor
- Shfrytëzimi i plehut dhe mbjellja e plepave - dy aksione të rëndësishme
- Edukimi i komunistëve e i masave - kyçi kryesor - 4 tetor
- Të forcojmë drejtimin e SMT-ve - 5 tetor
- Buka dhe fishekët të mos na mungojnë asnjëherë - 21 tetor
pdf
- Të rinjtë të mësojnë, të bëhen njerëz politikë - 26 tetor
- Mjeshtria e blegtorit është vërtetë e bukur - 26 tetor
- Qymyri do të jetë prodhim i rëndësishëm - 27 tetor
pdf
- Shtëpia e kulturës të vlojë si një zgjua bletësh - 27 tetor
- Prokurori është mbrojtës i ligjshmërisë - 11 nëntor
- Njerëzit e kulturës janë të lidhur me partinë - 16 nëntor
- Nga populli te populli - kjo është linja e nderit - 22 nëntor
pdf
- Të rrënjosim te punonjësit ndjenjën e kursimit - 25 nëntor
- Jemi kundër spostimit të organeve të pushtetit - 26 nëntor
- Çdo njëri të merret më mirë me punën që i përket - 27 nëntor
- Roli i bashkimeve profesionale të rritet më tepër - 27 nëntor
- Të grumbullohemi si në luftë rreth flamurit të M-L - 9 dhjetor
- Lënda
pdf