klieshe

 

"Vepra 24"


Vepra 24

 

Nëntor 1962 - maj 1963
- Parathënie për vëllimin e 24-të
- Populli shqiptar feston dy ngjarje të mëdha - 26 nëntor 1962
- Frytet e Nëntorit t'i gëzojnë stërnipat tanë - 29 Nëntor
- Vërejtje mbi tezat e kongresit të 10 të PK të Italisë - nëntor
pdf
- Nafta për ne është një çështje me shumë rëndësi - 10 dhjetor
- Veprat e brezit tonë do të duken të vogla -16 dhjetor
- Fshatarësinë ta mësojmë të drejtojë ekonominë - 17 dhjetor
pdf
-Teatri është një nga mjetet e edukimit të masave - 18 dhjetor
- Zgjoni te studentët dashurinë për punë krijuese - 18 dhjetor
- Punëtorët - specialistë në profesionin e tyre - 22 dhjetor
- Njerëzit e drejtësisë të kenë cilësi të larta - 22 dhjetor
- Në portin e Durrësit të punohet me kuadrin - 22 dhjetor
- Telegram ndërtuesve të hidrocentralit të Bistricës - 21 janar 1963
- Të futim kulturën socialiste në fshat - 22 janar 1963
- Gratë duhet të fitojnë e të rritin personalitetin e tyre - 22 janar
pdf
- Duke realizuar planet, ne forcojmë republikën tonë - 26 janar 1963
- Organizata e partisë në ushtri të jetë e çeliktë - 5 shkurt
pdf
- Nga fjala në Konferencën e Partisë të Lushnjës - 10 shkurt
- Njerëzit tanë do ta bëjnë Myzeqenë më të bukur - 11 shkurt
pdf
- Traktoristët - reparti pararojë në bujqësi - 11 shkurt
- Studimet kthehen në vlera materiale për popullin - 11 shkurt
- E vërteta do të dalë, asaj s'mund t'i vësh gardhe - 2 mars
- Propaganda e partisë bën të zbatohen ligjet drejt - 5 mars
pdf
- Të forcojmë përbërjen e partisë - 15 mars
- Lëvizjet e arsimtarëve janë në dëm të shkollës - 16 mars
- Disa detyra të kryqit të kuq - 16 mars
- Arma e sigurimit - dora e çeliktë e popullit - 19 mars
- Gazeta "Bashkimi" një gazetë e dashur për popullin - 25 mars
- Konferencat e partisë të jenë mbledhje pune - 8 prill
pdf
- Korça i ka mundësitë të arrijë rezultate të mëdha - 8 prill
- N. Hrushovi përsëri në rolin e demagogut - 18 prill
- Muzika dhe këngët kanë rëndësi të madhe - 10 maj
pdf
- T'u pritet rruga të metave në sektorin e blegtorisë - 10 maj
- "Kali i Trojës" në shërbim të imperializmit amerikan - 12 maj
- Vështirësitë ne nuk na trembin, përkundrazi ato na kalitin - 13 maj
- Pa rrugën e revolucionit nuk fitohet liria - 13 maj
- Sot të gjitha të mirat që bën populli me punën e tij, i gëzon vetë- 18 maj
pdf
- Sa më e madhe lufta , aq më trima bëhen komunistët - 21 maj
- Njerëzit e brumosur nga partia, nuk përkulen - 28 maj
- Situatat kapërcehen, kur janë të qartë të gjithë - 29 maj
- Lënda
pdf