klieshe

 

"Vepra 23 "


Vepra 23

 

Janar 1962 - tetor 1962
- Parathënie për vëllimin e 23-të
- Shkenca dhe teknika te ne janë pronë e masave - 6 janar 1962
- Të jemi vigjilentë ndaj armiqve - 15 janar 1962
- Gjykatësi mbron interesat e klasës në fuqi - 15 janar 1962
pdf
- Komunistët janë kurdoherë me popullin - 15 janar 1962
- Pa çimento ndërtimet tona s'kanë "bukë" - 16 janar 1962
- Kooperativat bujqësore t'i ndihmojmë me kredi - 19 janar 1962
- Puna e partisë nuk duhet shkëputur nga detyrat - 19 janar 1962
- Mbi masat ndëshkimore dhe shlyerjen e tyre - 20 janar 1962
pdf
- Mbi pranimet në parti nga radhët e ushtrisë - 20 janar 1962
- Arsimi - një sektor me rëndësi i partisë - 20 janar 1962
- Viti 1962 vit lufte për realizimin e planit - 25 janar 1962
pdf
- Disa pikëpamje mbi kryengritjen e fshatarësisë së Shqipërisë së Mesme (1914 - 1915), të udhëhequr nga Haxhi Qamili - 31 janar 1962 pdf

- Fieri - hambar i madh për drithërat e bukës-18 shkurt 1962
- Të kujdesemi vazhdimisht për gratë dhe të rejat - 1 mars 1962

pdf
- Fizkultura ndihmon shumë për shëndetin e masave - 1 mars 1962
- Mendjemadhësia shfaqet në forma të ndryshme - 31 mars 1962
- Kundër fesë kërkohet punë më e organizuar - 3 prill 1962
- Monumentet e kulturës - thesar i popullit tonë - 3 prill 1962
pdf
- Radioja - mjet i propagandës së partisë - 3 prill 1962
- Të mirëmbajmë veprat e bonifikimit - 3 maj 1962
- Zgjidhja dhe trajtimi i farërave - punë shkencore - 3 maj 1962
- Marrja e arsimit kërkon vullnet, këmbëngulje, kontroll - 4 maj 1962
- Të bëjmë punë të studjuar për forcimin e partisë - 4 maj 1962
- Të forcohet puna në shkollat ushtarake - 4 maj 1962
- Vija e partisë sonë është e drejtë - 9 maj 1962
pdf
- Zgjedhjet, shprehje e unitetit të popullit tonë - 30 maj 1962 pdf

- Populli është mësuesi më i mirë i partisë - 27 qershor 1962
- Populli ynë ushtron pushtetin sovran - 14 korrik 1962
- Letër urimi prof. dr. Maksimiliam Lamberc - 18 korrik 1962
- Kuadrot të lidhen ngushtë me popullin - 19 korrik 1962
- "Zëri i popullit" luftëtar i vendosur i partisë - 25 gusht 1962

pdf
- Peza heroike - bazë e luftës Nacionalçlirimtare - 16 shtator 1962
- Zemrën e kam plot kujtime për shkollën e parë - 17 shtator 1962
- Puna e sjelljet e kuadrove ndikojnë te të tjerët - 18 shtator 1962
- Fshati ka nevojë për më shumë mjekë - 18 shtator 1962
- Shfrytëzimi i makinerisë - problem i rëndësishëm - 18 shtator 1962
- Nuk duhen lënë pas dore bagëtitë e imta - 19 shtator 1962
- Disa vërejtje për metodën e punës në Bashkimet Profesionale dhe në Bashkimin e Rinisë - 19 shtator 1962
pdf
- Tradhti e madhe ndaj marksizëm - leninizmit - 13 tetor 1962
- Të marrim më shumë rendiment në drithërat - 19 tetor 1962
- Populli të mos shihet me syrin e repartit - 22 tetor 1962
- Të heqim dorë nga formulat dhe të jemi më konkretë - 22 tetor 1962
- Shfrytëzimi i literaturës tekniko-shkencore - 22 tetor 1962
- Mbi punën ideopolitike në ushtri - 22 tetor 1962
pdf
- Inteligjenca jonë rritet dhe zhvillohet në gjirin e popullit - 25 tetor 1962 pdf
- Ne nuk do të mbetemi kurrë pa bukë dhe pa armë - 28 twtor 1962
- Lënda
pdf