klieshe

 

"Vepra 19"


Vepra 19

 

Qershor 1960 - dhjetor 1960
- Parathënie për vëllimin e 19-të
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 21 qershor 1960
- Të ndjekim si kurdoherë një vijë të drejtë - 22 qershor
- Letër drejtuar shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 22 qershor
- Ç'qëndrim duhej të mbante Liri Belishova në Pekin - 23 qershor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 23 qershor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 24 qershor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 24 qershor
- Asnjë presioni të mos i nënshtrohemi - 24 qershor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 25 qershor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Bukuresht - 25 qershor
- Nga letra dërguar Liri Belishovës - 28 qershor
- Notë ambasadorit sovjetik në Tiranë - 9 korrik
pdf
- Në Bukuresht s'pranuam të shkelen normat M-L - 11 korrik
- Do të flasim si na mëson marksizëm-leninizmi - 12 korrik
- Telegram ngushëllimi KQ të PK të Francës - 15 korrik
- Mbi incidentin në ambasadën e RPSH në Poloni - 21 korrik
pdf
- KQ gjykon drejt, urt, qetë e kur duhet ashpër - 3 gusht
- Mbi ndërhyrjen e ambasadës së BS në punët e PPSH - 6 gusht
- Letër organizatave-bazë mbi mbledhjen e Bukureshtit - 9 gusht
- Uniteti arrihet mbi bazën e marksizëm-leninizmit - 27 gusht
- Letër PK të BS mbi propozimin e tyre për takim - 29 gusht
pdf
- Mbi gabimet e rënda politike dhe ideologjike të L. Belishovës - 30 gusht
- Kush s'ka besim në vijën e partisë bie në gabime - 31 gusht
- Organizimi të shërbejë për zbatimin e vendimeve - 6 shtator
pdf
- Ne do të shkojmë në Moskë vetëm me flamurin e M-L - 6 shtator
- Fjala e mbylljes në plenumin XVIII të KQ të PPSH - 7 shtator
- Raport në Plenumin XVIII të KQ të PPSH - 7 shtator
- Të ruhemi nga provokacionet dhe të mbrojmë partinë - 8 shtator
pdf
- Të vendoset kontrolli i partisë për naftën - 13 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 20 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 23 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 26 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 28 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 29 shtator
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 30 shtator
- Ne do forcojmë gjithnjë më tej miqësinë me Kinën - 30 shtator
- Letër drejtuar shokut Hysni Kapo në Moskë - 1 tetor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Moskë - 1 tetor
pdf
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 1 tetor
- Deklarata e Moskës të behet me barut - 4 tetor
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 4 tetor
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 6 tetor
- Letër drejtuar shokut Hysni Kapo në Moskë - 7 tetor
- Problemet e shkollës janë të të gjithë shoqërisë - 8 tetor
- Letër drejtuar shokut Hysni Kapo në Moskë - 9 tetor
- Radiogram shokut Mehmet Shehu në Nju-Jork - 9 tetor
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Moskë - 11 tetor
- Letër drejtuar shokut Hysni Kapo në Moskë - 13 tetor
- Ne shqiptarët parimet nuk i shkelim - 31 tetor
pdf
- Kush nuk ecën në rrugën e partisë do të gabojë - 31 tetor
- Raport në Plenumin e XX të KQ të PPSH - 1 nëntor
- Që Shqipëria të jetë socialiste vendos populli ynë - 8 Nëntor
- Marksizëm-leninizmin do ta mbrojmë me zjarr - 10 nëntor
- Ne asnjëherë nuk i jemi përkulur askujt - 12 nëntor
pdf
- Fjala e mbajtur në emër të KQ të PPSH në mbledhjen e 81 partive komuniste dhe punëtore në Moskë - 16 nëntor pdf
- Radiogram shokut Hysni Kapo në Moskë - 30 nëntor
- Mirëmbajtja e banesave është një çështje shumë serioze - 10 dhjetor
- Më shumë kujdes për qarkullimin e monedhës - 15 dhjetor
- Disa rekomandime për sektorin e naftës - 15 dhjetor
- Mbi lëvizjen për shpikje e racionalizime - 16 dhjetor
pdf
- Raport në Plenumin e XXI të KQ të PPSH (I-III) - 19 dhjetor pdf
- Raport në Plenumin e XXI të KQ të PPSH (IV-V) - 19 dhjetor pdf
- Lufta parimore mbetet rruga e partisë sonë - 20 dhjetor
- Lënda
pdf