klieshe

 

"Vepra 18"


Vepra 18

 

Janar 1960 - qershor 1960
- Luftë e vendosur kundër çdo shfaqeje të huaj - 6 janar 1960
- Te populli shqiptar popujt arabë kanë një mik besnik - 6 janar 1960
- Intervistë dhënë zotit Khadhim al Samavi
pdf
- Mbi inisiativën e kooperativave të dalluara të Gjirokastrës - 15 janar
- PPSH do të jetë vigjilente në mbrojtje të marksizëm leninizmit 20 janar
- Për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë socialiste - 2 shkurt
- Edukimi i fëmijëve - detyrë e të gjithëve - 16 shkurt
pdf
- Më shumë interesim për pranimet në parti - 16 shkurt
- Sa më mirë të punojnë e të mësojnë gratë, aq më shpejt do të lulëzojë Shqipëria - 8 mars
- Të ekonomizojmë e të shfrytëzojmë më mirë materialin e importit -23.03
- Lidhja e teorisë me praktikën - detyrë e shkollës sonë - 23-24 mars
- Telegram përshëndetjeje dërguar mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të Federatës Botërore të Rinisë Demokratike - 25 mars
pdf
- Roli udhëheqës e drejtues i partisë të ndihet kudo - 7 prill
- T'u vihet fre shfaqjeve liberale në import - 13 prill
- Kush ecën në rrugën e partisë, ai duhet të luftojë e të fitojë edhe kundër vështirësive - 16 prill
- Të realizojmë detyrat për zhvillimin e agrumeve - 16 prill
- Partia është e fortë kur zhvillon luftën e klasave - 18 prill
- Organizimi i mirë jep rendimente të larta në bujqësi -18 prill
- Pa rininë bujqësia nuk mund të ecë si duhet - 16 prill
pdf
- Të mbahet përgjegjësi për zotimet e marra - 18 prill
- Repartet xheniere të pregatitin njerëz me profesione - 18 prill
- Organizatat e partisë në kufi të jenë monolite - 25 prill
- Ngritja e nivelit të leksioneve, varet nga vetë pedagogët - 3 maj
- Puna për pranimet në parti të bëhet me perspektivë - 4 maj
- Të kuptohet drejt nevoja dhe rëndësia e informimit të partisë - 4 maj
- Telegram urimi dërguar KQ të PK të Indonezisë - 22 maj
- Ndërtimet kërkojnë një organizim dhe drejtim më të përsosur - 26 maj
pdf
- Të ecim përpara duke forcuar kurdoherë unitetin, ekonominë, edukimin, vigjilencën - 31 maj pdf
- Punët ecin mirë kur komunistët janë në ballë - 1 qershor
- Me vullnet të çeliktë minatorët kapërcejnë çdo vështirësi - 2 qershor
- Puna në kooperativë siguron të ardhmen e fshatarit tonë - 2 qershor
pdf
- Rrethi i Matit do të ecë kurdoherë përpara - 2 qershor
- Mbi punën organizative në kooperativat bujqësore - 3 qershor
- Puna e dituria e zbukurojnë jetën e njeriut - 3 qershor
pdf
- Njerëzit duhet të mësohen që të jenë të drejtë - 13 qershor
- Agjitacioni figurativ t'i shërbejë më shumë prodhimit - 13 qershor
- Për forcimin e kooperativave bujqësore - 14 qershor
- Letrat e popullit tregojnë lidhjet e tij me partinë - 30 qershor
- Lënda
pdf