klieshe

 

"Vepra 17"


Vepra 17

 

Shkurt 1959 - dhjetor 1959
- Mbi bashkimet e kooperativave bujqësore - 16 shkurt 1959
- Të realizojmë me sukses planin e shtetit - 18 shkurt 1959
- Të organizojmë mirë punën shkencore në universitetitn shtetëror të Tiranës - 20 shkurt 1959
- Fjala në sesionin III të Kuvendit Popullor - 3 mars 1959
pdf
- Mbi çështjet organizative të Partisë - 9 mars 1959
- Partia të interesohet më shumë për edukimin e rinisë - 10 mars 1959
- Nga fjala në Konferencën e Partisë të qytetit të Tiranës - 15 mars 1959
pdf
- Mbi rritjen e vigjilencës revolucionare - 28 mars 1959
- Gjithçka për mirëqenien e popullit - 8 prill 1959
- T'i jepet prioritet edukimit ideopolitik - 21 prill 1959
- Kryeartikujt e shtypit të jenë teorike e praktike - 21 prill 1959
- Ruajtja e sekretit të partisë - detyrë për të gjithë ne - 21 prill 1959
- Mbi qarkullimin dhe mjetet e xhiros - 21 prill 1959
- Të shpejtojmë punën për bonifikimin e tokave - 21 prill 1959
- Të forcohet puna për realizimin e planit të naftës - 22 prill 1959
pdf
- Të nxjerrim mësime për forcimin e kooperativave bujqësore-22.04.1959
- Mbi disa çështje lidhur me ruajtjen e sekretit - 30 prill 1959
- Takim me përfaqësues të shoqërisë "Skënderbeu" - 4 maj 1959
- Të kujdesemi në mënyrë të organizuar për bujqësinë - 5 maj 1959
pdf
- Komunisti është udhëheqësi i masave - 5 maj 1959
- Ta shpiem më përpara punën e partisë me gruan - 5 maj 1959
- Mbi disa probleme të historisë së Shqipërisë - 6 maj 1959
- Mbi disa ankesa dhe kërkesa të punonjësve - 16 maj 1959
- Mbi disa çështje të kooperativave bujqësore - 18 maj 1959
- Flota dhe aviacioni dy armë për mbrojtjen e atdheut - 11 qershor 1959
- Më shumë forma për zhvillimin e emulacionit socialist - 11 qershor 1959
pdf
- Mbi pregatitjen e teknikëve të mesëm - 11 qershor 1959
- Nga fjala në kooperativën bujqësore të Sofratikës - 19 qershor 1959
- Nga fjala në inaugurimin e kanalit të Çukës - 21 qershor 1959
pdf
- Fjala në Plenumin e komitetit të partisë të Gjirokastrës - 24.06.1959 pdf
- Fjala në mitingun e organizuar në Kuç - 25 qershor 1959
- Nxënësve e pedagogëve të shkollës së partisë "V. I. Lenin" - 16.'9.1959
- Komisionit të festimit të 15-vjetorit të çlirimit të Gjirokastrës - 17.'9.1959
pdf
- Nga fjala në mitingun e organizuar në Bicaj - 20 shtator 1959
- Të shfrytëzojmë mirë gjithë makinerinë e sektorëve ekonomikë-26.9.'59
pdf
- Të luftohet kundër liberalizimit - 30 shtator 1959
- Fjala në pritjen e dhënë nga ambasada e RP të Kinës - 1 tetor 1959
- Nga fjala në pritjen e dhënë nga ambasada e RDGJ - 7 tetor 1959
- Mbi përhapjen e inisiativës të punonjësve të kombinatit "Stalin"
- Letër qytetarit sovjetik A. Muromcjev - 21 tetor 1959
- Të përmirësohet puna e partisë në dikastere - 21 tetor 1959
- Populli të furnizohet mirë dhe lirë - 21 tetor 1959
- Letër organizatës së BRPSH të repartit ushtarak nr. 217 - 23.10.1959
pdf
- Mbi zgjerimin e inisiativës së Budo Isufit - 24 tetor 1959
- Revizionistët jugosllavë tremben nga e vërteta - 31 tetor 1959
- Fjala e mbylljes në plenumin XIV të KQ të PPSH - 3 nëntor 1959
- Te ne veprat kanë edhe vulën e grave e të vajzave - 8 nëntor 1959
pdf
- Fjala në Shkollën e Bashkuar të oficerëve "Enver Hoxha"- 8 nëntor '59
- Të mos ulim shifrat e planit - 16 nëntor 1959
- Fryma e kursimit duhet të zotërojë kudo - 17 nëntor 1959
- Shpërblimet të jepen në rrugë të drejtë - 17 nëntor 1959
- Gazetat tona duhet të mbështeten më shumë në korrespondentët vullnetarë - 19 nëntor 1959
- Kryesorja për bibliotekat është çështja e kuadrit - 19 nëntor 1959
- Populli ka nevojë të shohë më shumë filma - 19 nëntor 1959
pdf
- Nga fjala në mbledhjen solemne me rastin e 15-vjetorit të çlirimit të Shqipërisë - 28 Nëntor 1959 pdf
- Mesazh nxënësve të shkollës pedagogjike në Elbasan - 30 nëntor 1959
- Dituria dhe kultura në Shqipërinë Socialiste janë bërë të masave - 16.dhjetor 1959
pdf
- Letër urimi redaksisë së gazetës "Pionieri" - 16 dhjetor 1959
- Partia në ushtri kërkon disiplinë të ndërgjegjshme - 18 dhjetor 1959
- Fjala e mbylljes në plenumin XV të KQ të PPSH - 23 dhjetor 1959
pdf
- Fjala në aktivin e partisë të rrethit të Elbasanit - 28 dhjetor 1959 pdf