klieshe

 

"Vepra 16"


Vepra 16

 

1958
- Parathënie për vëllimin 16
- Raport i mbajtur në Plenumin e X të KQ të PPSH - 20 qershor 1958
- Nga Raporti i mbajtur në Plenumin X të KQ të PPSH - 20 qershor 1958
- Fjala e mbajtur në sesionin e I të legjislaturës së 4 të Kuvendit Popullor
pdf
- Revizionizmi modern duhet luftuar pa mëshirë - 22 qershor 1958
- Populli shqiptar është i lashtë nga mosha, por kurdoherë i ri nga zemra
pdf
- Fjala e mbajtur në pritjen e dhënë nga ambasada çekosllovake në Tiranë - 28 qershor 1958
- Fjala në mitingun e Tiranës për nder të delegacionit çekosllovak
- Të mendojmë e të veprojmë vazhdimisht për përmirësimin e mëtejshëm të metodës së punës udhëheqëse të partisë - 3 korrik 1958
- Telegram ngushëllimi dërguar KQ të PK franceze me rastin e vdekjes së Frederik Zholio Kyrisë - 17 gusht 1958
- Gur themeltar i fitoreve - 6 shtator 1958
pdf
- Nga fjala në pritjen dhënë nga ambasada bullgare
- Mbi disa masa për përmirësimin e punës së këshillave popullore të lokaliteteve - 16 shtator 1958
- Orientime kryesore që duhen marrë si bazë për hartimin e planit të tretë pesëvjeçar - 17 shtator 1958
- Të aktivizojmë më mirë anëtarët e plenumeve të komiteteve të partisë
- Të merren të gjitha masat politiko-organizative dhe teknike për të përfunduar bonifikimin e thumanës - 26 shtator 1958
- Zhvillimi i kulturës dhe i artit kërkon një organizim dhe drejtim më të mirë - 26 shtator 1958
- Fjala në pritjen e dhënë nga ambasada kineze - 1 tetor 1958
- Ta zhvillojmë blektorinë mbi baza shkencore - 4 tetor 1958
- Arësimtari ta edukojë rininë që ajo të mos u trembet vështirësive
pdf
- Nga fjala me punonjësit e minierës së qymyrgurit në Memalijaj- 4.10.'58
- Rritja e normave sjell rritjen e të ardhurave - 5 tetor 1958
- Të rritet gjithmonë e më shumë roli udhëheqës i partisë në ushtri
- Bonifikimi dhe hapja e tokave të reja - rezerva të mëdha për ekonominë tonë - 6 tetor 1958
- Disa porosi dhënë sekretarëve të organizatave të partisë e të kryetarëve të kooperativave bujqësore të zonave malore të Beratit
- Arësimtarët tanë duhet t'i ndihmojnë familjet që edhe ato të kujdesen për edukimin e fëmijëve - 7 tetor 1958
- Fjala me rastin e dekorimit "Hero i Punës Socialiste" - 15 tetor 1958
- Falenderim drejtuar gjithë atyre që i dërguan urime me rastin e 50-vjetorit të ditëlindjes - 20 tetor 1958
pdf
- Partia jonë është e pastër se ajo nuk e ka pushuar kurrë luftën kundër revizionizmit - 27 tetor 1958
- Me forcat tona, të sigurojmë për popullin më shumë mish dhe qumësht
pdf
- Partia jonë është kalitur në luftë me vështirësitë - 30 tetor 1958
- Mbi zhvillimin e mbledhjeve të plenumeve të komiteteve të partisë të rretheve - 31 tetor 1958
pdf
- Mbi masat që duhen marrë për shtimin me ritëm më të shpejtë të prodhimit të mishit dhe të qumështit (Raport i mbajtur në Plenumin XI të KQ të PPSH) - 3 nëntor 1958 - I-II pdf
- Raport i mbajtur në Plenumin XI të KQ të PPSH- 3 nëntor 1958- III-V pdf
- Fjala e dhënë në pritjen nga ambasada sovjetike - 7 nëntor 1958
- Shënim në librin e përshtypjeve të ekspozitës së prodhimeve të reja të uzinës "Enver" - 8 Nëntor 1958
- Mëma Shqipëri i ka dashur, i do dhe do t'i dojë ata bij të saj që në zemrat e tyre ruajnë zjarrin e dashurisë për të - 12 nëntor 1958
- Të merren masa konkrete për zhvillimin e peshkimit - 13 nëntor 1958
- Shtimin e mishit e të qumështit ta bëjmë problem të të gjitha masave punonjëse - 22 nëntor 1958
- Arësimtari duhet të bëjë punë të gjithanshme me masat e fshatit
- Festat e çlirimit dhe patriotët tanë - nëntor 1958
- Letër arësimtarit Thoma Papapano ku përgëzohet për ngritjen e muzeut të shkollës së parë shqipe në Gjirokastër - 3 dhjetor 1958
- Letër qytetares çekosllovake Neumanova - 4 dhjetor 1958
pdf
- Letër qytetares çekosllovake Neumanova - 4 dhjetor 1958
- Letër dërguar komiteteve të partisë në rrethe mbi dobësitë dhe të metat në kooperativën bujqësore të Krutjes së Poshtme -11 dhjetor 1958
- Të preokupohemi më shumë për mbrojtjen e pasurisë socialiste
- Të forcohet puna e partisë në repartet e kufirit - 24 dhjetor 1958
- Përmirësimin e metodës së punës ta kërkojmë në radhë të parë nga vetja jonë si sekretariat - 24 dhjetor 1958
pdf
- Problemet t'i trajtojmë në një frymë më kritike - 26 dhjetor 1958
- Organet drejtuese të partisë e të shtetit të forcojnë më shumë ndihmën dhe kontrollin për zbatimin e planit - 27 dhjetor 1958
- Mesazh drejtuar popullit me anë të radios me rastin e Vitit të Ri - 31 dhjetor 1958
- Lënda
pdf