klieshe

 

"Vepra 15"


Vepra 15

 

Korrik 1957 - qershor 1958
- Parathënie për vëllimin 15
- Fjala e mbylljes në Plenumin VI të KQ të PPSH - 12 korrik 1957
- Letër dërguar ambasadorit të RP të Kinës në Tiranë - 1 tetor 1957
- Mbi heqjen e sistemit të trisketimit - 8 tetor 1957
pdf
- Influenca e revolucionit të Tetorit në Shqipëri - Tetor 1957 pdf
- Letër dërguar KQ të PK të BS - 19 tetor 1957
- Bisedë me një shqiptar të kthyer nga Australia - 31 tetoer 1957
- Mbi kremtimin e shpalljes së pavarësisë - Tetor 1957
- Mbi rezultatet e përmirësimit të racës së dhenve - 2 nëntor 1957
- Revolucioni i Tetorit u hapi popujve rrugën e lumturisë - 5 nëntor 1957
- Nga fjala në konsultën e partive komuniste e punëtore - 14 nëntor 1957
- Nga intervista dhënë Manolis Glezos - 22 nëntor 1957
pdf
- Mbi përshtatjen e ndërtimit të punës së partisë - 20 dhjetor 1957
- Mbi ruajtjen e pronës socialiste në ekonomi - 6 janar 1958
- Letër dërguar Byros Politike të KQ të PPSH - 7 janar 1958
- Mbi cilësinë në format e arësimit politik të partisë - 8 janar 1958
- Kritika në popull nuk na dobëson por na forcon - 18 janar 1958
- Probleme të planit II 5-vjeçar që duhen rishikuar - Janar 1958
pdf
- Të gjitha forcat për realizimin e planit II 5-vjeçar - 5 shkurt 1958 pdf
- Vërejtje mbi tema të edukimit komunist të rinisë - 7 shkurt 1958
- Komisioni i kontrollit - mësues për kontrollorët dhe revizorët - 8.2.1958
- Telegram ngushëllimi dërguar KQ të PK franceze - 13 shkurt 1958
- Kolektivizimi - rruga për zhdukjen e varfërisë - 25 shkurt 1958
- Nga biseda me nxënësit e teknikumit bujqësor të Fierit - 26 shkurt 1958
- Me kooperativistët e Gorishovës e Vreshtasit të Mallakastrës-28.2.1958
- Nga biseda me kooperativistët e Cakranit të Mallakastrës - 1 mars 1958
- Bashkimi do t'ju sjellë edhe begatinë - 2 mars 1958
- Kooperativa s'ka rezultate pa forcim organizativ - 4 mars 1958
pdf
- Konkluzione mbi problemet e kooperativës bujqësore Fier - mars 1958
- Puna e BP s'bëhet vetëm me funksionarë por me aktivistë - 14.3.1958
- Mbi intelektualët - mars 1958
- Mbi kalitjen e inteligjencies - 21 mars 1958
pdf
- Mbi shtimin dhe përmirësimin e lopës - 23 mars 1958
- Letër përshëndetjeje gazetës "Bashkimi" - 25 mars 1958
- Mbi kooperimin e zanatçinjve privatë - 26 mars 1958
pdf
- Mbi pjesëmarrjen e rinisë në ndërtimin e socializmit - 31 mars 1958
- Partia të merret më shumë me edukimin e forcimin e BP - 2 prill 1958
- Forcimi i partisë me punëtorë - problem jetik - 8 prill 1958
pdf
- Nga biseda me kooperativistët e rrethit të Korçës - 23 prill 1958
- Shënime mbi të cilat u fol në aktivin e BP Korçë - 25 prill 1958
- Nga biseda me kooperativistët e Libonikut të Korçës - 26 prill 1958
- Minatorët element më i fuqishëm i klasës punëtore - 28 prill 1958
- Në kundërshtim me teorinë e praktikën marksiste-leniniste - 4.5.1958
- Disa detyra për forcimin e punës së partisë në ushtri - 10 maj 1958
- Vija e partisë sonë është e drejtë - 28 maj 1958
pdf
- Partia e popullit te ne janë një e lidhur përjetë - 29 maj 1958 pdf
- Fjala përshëndetëse në Kongresin VII të PK të Bullgarisë - 3.6.1958
- Në popullin bullgar ne kemi një mik besnik
- Letër punonjësve të shtypshkronjës "K. Marks" e "A. Nekse" -
17 qershor 1958
- Lënda
pdf