klieshe

 

"Vepra 14"


Vepra 14

 

1956
- Parathënie për vëllimin 14
- Nga fjala në mitingun e organizuar në Vlorë - 30qershor 1956
- Letër falenderimi KQ të PK të Kinës - 10 korrik 1956
- Letër komiteteve të partisë në lidhje me kontraktimin dhe grumbullimin e tepricave të drithërave të bukës - 21 korrik 1956
- Marrëdhënie të shëndosha midis dy popujve mund të vendosen vetëm mbi bazën e parimeve marksiste-leniniste - 4 gusht 1956
- Disa vërejtje rreth kapitullit 41 "Rendi ekonomik i vendeve evropiane të demokracisë popullore" - 20 gusht 1956
- Për organizimin më të mirë të punës së partisë në Elbasan-23 gusht '56
- Nga fjala në ambasadën e RP të Shqipërisë në Phenian - 13.09.1956
pdf
- Nga përshëndetja në Kongresin VIII të PK të Kinës - 18 shtator 1956
- Fjala në mitingun e organizuar në Tiranë - 7 tetor 1956
- Të thellojmë punën ideo-politike të partisë - 13 tetor 1956
- Letër dërguar shokut Marsel Kashen - tetor 1956
- Mbi marrëdhëniet e vendeve të kampit socialist - 3 nëntor 1956
- Mbi ngjarjet në hungari
- Partia e Punës e Shqipërisë mbush 15 vjet - 8 Nëntor 1956
pdf
- Fjala me rastin e 15-vjetorit të themelimit të PPSH - 8 Nëntor 1956 pdf
- Në asnjë mënyrë ne nuk do të lëshojmë në parimet - 13 nëntor 1956
- Për fjalimin e Titos në Pula - 19 nëntor 1956
- Letër dy kompozitorëve azerbaxhanas - 15 dhjetor 1956
- Teza të KQ të PPSH mbi bazën e të cilave u zhvilluan bisedimet me udhëheqësit sovjetikë në Moskë në takimet e bëra më 25 dhe 26 dhjetor 1956 - 25 dhjetor 1956
pdf
1957

- Ta ruajmë unitetin tonë të fortë pse ky është jetik - 3 janar 1957
- Nga fjala në mitingun e organizuar në Shkodër - 24 janar 1957
- Fjala në ambasadën e RP të Bullgarisë - 29 janar 1957
pdf
- Mbi zbatimin e zotimeve të marrura në Kongresin III të PPSH - 11 shkiurt 1957
Nga raporti i mbajtur në Plenumin III të KQ të PPSH - 13 shkurt 1957
-"Mbi gjendjen ndërkombëtare dhe detyrat e partisë"
- 1.- Agresioni imperialist kundër Egjiptit
- 2.- Dështimi i kundërrevolucionit fashist në Hungari
- 3.- Ngjarjet në Poloni
- 4.- Lufta ideologjike dhe sulmet fashiste kundër partive komuniste të vendeve kapitaliste
- I. Mbi unitetin e kampit socialist
pdf
- II. Mbi nevojën e luftës ideologjike për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit
- III. Mbi marrëdhëniet tona me Jugosllavinë
pdf
- T'i vëmë rëndësi të madhe çështjes së përmirësimit të racës së dhenve
- Nga fjala në aktivin e partisë të qytetit të Tiranës - 1 mars 1957
pdf
- Të vejmë të gjitha forcat për kolektivizimin e bujqësisë - 2 prill 1957
- Të shqyrtojmë gjithmonë me kujdes dhe drejt ankesat e punonjësve
- Të përmirësojmë marrëdhëniet mbi bazën e parimeve marksiste - leniniste - 27 prill 1957
- Mesazh punonjësve hungarezë me rastin e 1 Majit - prill 1957
- Letër drejtorisë së muzeumit "V. I. Lenin" të Leningradit - 3 maj 1957
- Letër me rastin e nfritjes së kooperativave bujqësore - 11 maj 1957
- Letër dërguar nxënësve të klasës së 9-të të shkollës së mesme Shenjçenj në provincën Anjhue - 11 maj 1957
- Të përfitojmë nga eksperienca e Kinës në tregëti - 11 maj 1957
pdf
- Nga fjala në takimin me ushtarakët shembullorë - 11 maj 1957
- Nga fjala në takimin me punëtorët e kombinatit të tekstileve "Stalin" -
11 maj 1957
pdf
- Duhet të forcohet puna politike për kolektivizimin e bujqësisë-15 maj '57
- Te populli është burimi më i madh i frymëzimit - 15 maj 1957
- Mbi arratisjen e tradhëtarit Panajot Plaku - 17 maj 1957
- Secili të realizojë detyrat e veta - 24 maj 1957
- Letër ngushëllimi prindërve të ushtarit Gor Trifoni - 25 maj 1957
pdf
- Në lidhje me pregatitjen e kuadrove për kooperativat bujqësore -
27 maj 1957
- Mbi zhvillimin e blegtërisë e bonifikimin e tokave - 2 qershor 1957
- Shënim mbi një raport të ministrisë së bujqësisë - 18 qershor 1957
- Lënda
pdf