klieshe

 

"Vepra 13"


Vepra 13

 

1955
- Parathënie për vëllimin 13
- Të ngremë në një nivel më të lartë cilësine e punës ideologjike, kulturale dhearësimore - 8 shtator 1955
- Mbi zhvillimin e artizanatit në qarkun e Kukësit - 16 shtator 1955
- Fjala e mbajtur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik - 26 shtator 1955
- Fjala e mbajtur në pritjen e dhënë nga ambasada e Republikes Popullore të Kinës në Tiranë - 1 tetor 1955
pdf
- Fjala e mbajtur në pritjen e dhënë nga ambasada gjermane në Tiranë - 7 tetor 1955
- Përshëndetja në Kongresin e katërt të BGSH - 13 tetor 1955
- Mbi sistemimin në punë të ushtarakëve të çmobilizuar - 29 tetor 1955
- Letër drejtuar oficerëve të forcave te armatosura të Republikës Popullore të Shqipërisë që kalojnë në rezervë - 8 nentor 1955
pdf
- Fjala e mbajtur në ceremoninë e organizuar me rastin e dorëzimit të dekoratës «Ylli i Artë Garibaldin" nga Partia Komuniste Italiane - 1 dhjetor 1955
- Telegram falenderimi drejtuar dy miqve të Shqipërisë, zotërinjve Zhysten Godar dhe Admiral Mulek - 2 dhjetor 1955
- Fjala e mbajtur në Plenumin XVI të KQ të PPSH «Mbi realizimin e detyrave të planit të shtetit për vitin 1955 dhe masat për sigurimin e realizimit të planit të shtetit të vitit 1956» - 28 dhjetor 1955
pdf

1956

- Kuadrot e organeve të punëve të brendshme të jenë shokë lufte e pune, komunistë të mirë, me kulturë të lartë e moral të pastër - 5 janar 1956
- Fjala e mbajtur në konsultën e përfaqësuesve të partive komuniste dhe punëtore të vendeve socialiste të Evropës mbi bashkëpunimin ekonomik dhe koordinimin e planeve - 7 janar 1956
- Të përmirësojmë udhëheqjen e partisë në sektorin shtetëror bujqësor - 3 shkurt 1956
pdf
- Letër mbi disa probleme të kuadrit - 7 shkurt 1956
- Mbi disa të meta në lidhje me përparimin në mësime dhe disiplinën shkollore e jashtëshkollore - 13 mars 1956
- Ne kemi nevojë për një plan më të lidhur me jetën, më afër realitetit dhe kërkesave të popullit - 19 mars 1956
pdf
- Fjala e mbylljes mbajtur në Plenumin XVIII të KQ të PPSH mbi shqyrtimin e objektdirektivave të planit të dytë pesëvjeçar dhe të projektstatutit të PPSH - 7 prill 1956
- Marksizëm-leninizmi mëson se populli është krijuesi i historisë - 13 prill 1956
- Ata që nuk e duan të mirën e partisë nuk do t'i lëmë të veprojnë, partinë duhet ta mbrojmë - 15-16 prill 1956
pdf
- Mbi kredinë që qeveria e Republikës Çekosllovake duhej t'i jepte qeverisë së RPSH për  periudhën 1956-1960 - 17 prill 1956
- Mësimet që duhet të nxjerrim nga Konferenca e Partise e qytetit të Tiranës  - 21 prill 1956
- Të jemi kurdoherë vigjilentë ndaj synimeve, përpjekjeve dhe metodave të stërholluara të armikut - 26 prill 1956
pdf
- Fjala e hapjes në Kongresin III të PPSH - 25 maj 1956
- Raport ne kongresin III të PPSH -I- «Mbi aktivitetin e Komitetit Qendror të PPSH» - 25 maj 1956
- Gjendja ndërkombëtare dhe politika e jashtme e Republikës Popullore të Shqipërisë
pdf
- Raport ne kongresin III të PPSH -II- Rezultatet e arritura në lëmin ekonomik e kultural gjatë pesëvjeçarit të parë dhe  drejtimet kryesore të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës për pesë vjetët e ardhshëm
- A. — Zhvillimi i industrisë dhe i transportit
- B. — Zhvillimi i bujqësisë
pdf
- Raport ne kongresin III të PPSH -II-
- - C. — Rritja e mirëqenies materiale
pdf
- Raport ne kongresin III të PPSH
- C. — Zhvillimi i arësimit, kulturës dhe i shkencës
- D.— Demokratizimi dhe forcimi i mëtejshëm i pushtetit popullor

-III-

- Partia
1. Forcimi i përbërjes së partisë
2. Zhvillimi i kritikës dhe i autokritikës dhe forcimi i disiplinës së partisë dhe të shtetit
pdf
- Raport ne kongresin III të PPSH - III-
3. Të përmirësojmë metodën e punës së komiteteve dhe të organizatave bazë të partisë
4. Të forcohet kontrolli i përgjithshëm i partisë në punën me kuadrot
5. Forcimi i lidhjeve të partisë me masat
pdf
- Raport ne kongresin III të PPSH - III-
6. Mbi disa çështje të punës ideologjike të partisë
- Fjala e mbajtur në seancën e mbylljes së Kongresit III të PPSH - 3 qershor 1956
- Fjala e mbajtur në mitingun e kryeqytetit me rastin e mbylljes së punimeve të Kongresit III të PPSH - 3 qershor 1956
- Lënda
pdf