klieshe

 

"Vepra 12"


Vepra 12

 

1954
- Parathënje për vëllimin 12
- Të rritet me shumë kujdesi për kulturën e pambukut - 7 shtator 1954
- Nga fjala në pritjen e dhënë nga ambasada bullgare me rastin e festës kombëtaretë RP të Bullgarisë - 9 shtator 1954
- Telegram përshëndetjeje dërguar Kongresit IV të PK të Brazilit - 20 shtator 1954
- Disa vërejtje mbi çmimet dhe stimulacionet e prodhimeve bujqësore e blegtorale - 21 shtator 1954
- Letër drejtuar KQ të PK të Kinës - 21 shtator 1954
- Përshëndetje dërguar shokut Marsel Kashen me rastin e 85-vjetorit të ditëlindjes së tij - 21 shtator 1954
- Mbi përsosjen e mëtejshme të metodës së punës së partisë në fshat - 22 shtator 1954
- Të zhvillojmë të gjitha llojet e sportit dhe jo vetëm futbollin - 22 shtator 1954
- Të përmirësojmë më tej punën e organeve të drejtësisë - 28 shtator 1954
pdf
- Zbatimi i vendimit kërkon edhe inisiativë e vetëveprim - 28 shtator 1954
- Mbi disa detyra që i dalin për të ardhshmen sektorit të tregëtisë për një furnizim më të mirë të popullit - 29 shtator 1954
- Nga fjala e mbajtur në pritjen e dhënë nga ambasada kineze në Tiranë me rastin e 5-vjetorit të themelimit të RP të Kinës - 1 tetor 1954
- Letër dërguar KQ të PPB të Polonisë - 6 tetor 1954
- Të revolucionarizojmë më tej punën e forumeve të bashkimeve profesionale - 13 tetor 1954
pdf
- Të forcojmë më shumë punën e partisë në kooperativat bujqësore - 13 tetor 1954
- Telegram përshëndetjeje drejtuar KQ të PK të Spanjes - 18 tetor 1954
- Të mbrojmë pronën socialiste - 21 tetor 1954
- Të planifikohet drejt marrja dhe shfrytëzimi i kredive - 21 tetor 1954
- Për demokratizimin e mëtejshëm të këshillave popullore -28 tetor 1954
- Të forcojmë më shumë drejtimin në çështjet e bujqësisë - 29 tetor 1954
- Të kujdesemi më shumë për përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetës së punëtorëve - 29 tetor 1954
- Kundër frazeologjisë në faqet e shtypit  tonë - 5 nëntor 1954
- Mbi disa masa për realizimin e planit dhe për furnizimin e popullit në stinën e dimrit- 18 nëntor 1954
- Letër dërguar kompozitorit Kristo Kono ku e uron për operetën e parë shqiptare "agimi» - 20 nëntor 1954
- 10-vjetori i çlirimit të Shqipërisë, festa e madhe kombëtare e popullit shqiptar - 28 nëntor 1954
pdf
- Fjala e mbajtur në mbledhjen solemne me rastin e 10-vjetorit të çlirimit të atdheut - 28 nentor 1954
pdf
- Fjala e mbajtur në pritjen e dhënë për nder të delegacionit qeveritar kinez që ka ardhur në vendin tonë me rastin e 10-vjetorit të çlirimit - nëntor 1954
- Përgjegje letrës së shokut Li Hsien Nien - 2 dhjetor 1954
- Telegram drejtuar KQ të PK të Kinës - 4 dhjetor 1954
- Mbi disa detyra për forcimin e punës në SMT - 17 dhjetor 1954
- Për forcimin e mëtejshëm të punës së partisë e të komandës unike në ushtri - 21 dhjetor 1954
- Shënim në librin e përshtypjeve të muzeumit të Shkodrës - 29 dhjetor 1954
pdf

1955
- Fjala e mbajtur në Kongresin e katërt të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë - 11 shkurt 1955

pdf
- Komunistët në bazë duhet të luftojnë më shumë për t'i zgjidhur vetë problemet - 15 shkurt 1955
- Vendimet e partisë duhet të udhëheqin çdo ditë dhe çdo orë gjithë veprimtarinë e organeve të punëve të brendshme - 4 mars 1955
- Telegram urimi dërguar sekretarit të Parë të Partisë së Punonjësve të Hungarisë - 30 mars 1955
- Leninizmi-burim i pashtershëm i fitoreve të popullit shqiptar-22.04. 1955
pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin XIII të KQ të PPSH - "Mbi punën ideologjike të partisë dhe masat për përmirësimin e saj" - 27 prill 1955 pdf
- Nga biseda në takimin me një delegacion grash që morën pjesë në Konferencën Kombëtare të nënave - 10 maj 1955
- Telegram përshëndetjeje dërguar shokut Ho Shi Min me rastin e 65-vjetorit të ditëlindjes së tij - 18 maj 1955
- Fjala e mbajtur në mbledhjen e jashtzakonshme të Kuvendit Popullor mbi ratifikimin e traktatit të Varshavës - 28 maj 1955
pdf
- Mbi gabimet e Tuk Jakovës - raport i mbajtur në emër të Byrosë Politike në Plenumin XIV të KQ të PPSH - 15 qershor 1955 pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin XIV të KQ të PPSH «Mbi veprimtarinë antiparti dhe armiqësore të Tuk Jakovës dhe të Bedri Spahiut - 17 qershor 1955 pdf
Raport «Mbi aktivitetin e Këshillit të Përgjithshëm dhe detyrat e mëtejshme të Frontit Demokratik» - mbajtur në Kongresin e tretë të Frontit Demokratik të Shqipërisë - 17 qershor 1955
-I- Organizata jonë e frontit, e krijuar dhe e udhëhequr nga Partia Komuniste e Shqipërisë, ka luajtur një rol të madh në kurorëzimin me sukses të luftës nacional-çlirimtare
- Lufta national-çlirimtare qe një revolucion antiimperialist, demokratik-popullor i udhëhequr nga Partia Komuniste
pdf
-II- Pas fitores historike të 29 Nëntorit 1944, revolucioni ynë u zhvillua pa ndërprerje nga një revolucion antiimperialist demokratik në revolucion socialist
- Përparime dhe përspektiva të mëdha në zhvillimin e ekonomisë sonë popullore në rrugën e socializmit
-III- Gjendja ndërkombëtare në të cilën zhvillohet revolucioni ynë socialist. Politika jonë e jashtme
- Populli ynë nuk do të harrojë kurrë se përderisa të ekzistojë imperializmi s'duhet ta dobësojë as për një rast vigjilencën revolucionare
pdf
-IV- Masat punonjëse të vendit nën udhëheqjen e partisë kanë punuar me vetëmohim dhe entuziazëm për t'i realizuar detyrat e mëdha që shtroi përpara tyre plani i pare pesëvjeçar
- Për Partinë tonë të Punës dhe për qeverinë e RP të Shqipërisë përmirësimi i kushteve të jetesës materiale e kulturale të punonjësve përbën ligjin më të lartë
- Vendi ynë gjatë planit të dytë pesëvjeçar do të ecë shumë përpara në rrugën e ndërtimit të socializmit
-V- Të forcojmë dhe të gjallërojmë edhe më shumë organizatën tonë të madhe të Frontit Demokratik
- Lënda
pdf