klieshe

 

"Vepra 10"


Vepra 10

 

1952
- Parathënie
- Fjala para popullit të Pukës - 7 shtator 1952
- Nga fjala para popullit të Tropojës - 8 shtator 1952
- Nga fjala para popullit të Kukësit - 9 shtator 1952
pdf
- Fjala para popullit të Peshkopisë - 11 shtator 1952
- Fjala para punëtorëve të Bulqizës - 11 shtator 1952
- Fjala në takimin me përfaqësuesit e rrethit të Peshkopisë - 11.09.1952
- Fjala para popullit të Mirditës - 12 shtator 1952
- Fjala para të rinjve dhe ndërtuesve të "Rrugës së dritës" dhe të hidrocentralit mbi lumin in e Matit - 12 shtator 1952
pdf
- Fjala para popullit të Matit - 13 shtator 1952
- Fjala e mbajtur në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH-së mbi përfundimin e vizitës në krahinat e veriut - 16 shtator 1952
- Udhëzime mbi punën e organizatave bazë të BRPSH-së në ato fshatra ku nuk ka organizata bazë partie - 18 shtator 1952
- Nga biseda e zhvilluar me një grup pionerësh - 27 shtator 1952
- Fjala në Kongresin XIX të PK (b) të Bashkimit Sovjetik - 9 tetor 1952
- Fjala në mitingun e organizuar në Tiranë me rastin e kthimit të delegacionit të PPSH nga Moska - 27 tetor 1952
pdf
- Fjala e mbajtur në mbledhjen solemne organizuar me rastin e 35-vjetorit të Revolucionit të të madh socialist të Tetorit - 6 nëntor 1952
- Telegram dërguar J. V. Stalinit me rastin e 35-vjetorit të Revolucionit të Tetorit - 7 nëntor 1952
- Shënim i lënë në librin e përshtypjeve të ekspozitës bujqësore në Fier - 12 nëntor 1952
- Nga biseda e zhvilluar me shokun Tahir Minxhozi - 24 nëntor 1952
pdf

- Fjala e mbajtur me rastin e 8-vjetorit të çölirimit - 29 Nëntor 1952
- Letër dërguar organizatave bazë të partisë në terren dhe në ushtri mbi mungesë vigjilence të theksuar në organizatën bazë të partisë në NBSH "8 Nëntori" Sukth - 8 dhjetor 1952
- Udhëzime dërguar organizatave bazë të partisë në terren dhe në ushtri mbi disa rregulla për paraqitjen e komunistëve në mbledhjet e partisë -
8 dhjetor 1952

1953

- Mbi kontratat kolektive (nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH) - 16 janar 1953
- Fjala e hapjes në Plenumin V të KQ të PPSH - 31 janar 1953
- Disiplina në punë duhet të jetë e fortë, pse ajo është disiplina e klasës punëtore (nga disk.i në mbledhjen e Sekret. të KQ të PPSH - 16.02.1953
- Udhëzime dërguar komiteteve të partisë në rrethe mbi spastrimin e aparateve shtetërore ... - 24 shkurt 1953

pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin VI të KQ të PPSH - 3 mars 1953
- Telegram dërguar KQ të PK të BS me rastin e sëmundjes së J. V. Stalinit - 5 mars 1953
- Telegram ngushëllimi dërguar KQ të PK të BS dhe Këshillit të Ministrave të BS me rastin e vdekjes së J. V. Stalinit - 7 mars 1953
- Nga betimi i popullit shqiptar me rastin e vdekjes së J. V. Stalinit
10 mars 1953
- Të luftojmë kundër formalizmit dhe burokratizmit në punën e bashkimeve profesionale (nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH) - 10 mars 1953
- Telegram ngushëllimi dërguar KQ të PK të Çekosllovakisë me rastin e vdekjes së shokut Klement Gotvald - 15 mars 1953
pdf
- Komiteti i partisë është përgjegjës për të gjithë aktivitetin që zhvillohet në rreth (diskutim në mbledhjen e Byr. Polit. të KQ të PPSH)- 23.03.1953
- Të rritim pareshtur vigjilencën e popujve të lirë - 25 mars 1953
- Mbi punën e organizatës së partisë në minierën e Memaliajt (diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH) - 30 mars 1953
- Letër dërguar komitetit të partisë të rrethit të Durrësit mbi mungesën e vigjilencës të vërtetuar në punën e tij - 17 prill 1953
pdf
- Fjala në Kongresin e Dytë të kooperativave bujqësore - 21 prill 1953 pdf
- Mbi gjendjen e punës organizative e politike të partisë dhe masat për forcimin e mëtejshëm të saj I-III (Raport i mbajtur në Plenumin VII të KQ të PPSH) - 11 maj 1953 pdf
- Mbi gjendjen e punës organizative e politike të partisë dhe masat për forcimin e mëtejshëm të saj IV-VI (Raport i mbajtur në Plenumin VII të KQ të PPSH) - 11 maj 1953 pdf
- Mbi gjendjen e punës organizative e politike të partisë dhe masat për forcimin e mëtejshëm të saj VI-VII (Raport i mbajtur në Plenumin VII të KQ të PPSH) - 11 maj 1953 pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin VII të KQ të PPSH - 13 maj 1953
- Përparësitë të shihen, por edhe dobësitë të mos nënvleftësohen (diskutim në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH) - 18 maj 1953
- Të forcojmë organizimin dhe drejtimin e institucioneve të larta-25.05.'53
pdf
- Mbi disas çështje të punës së organizatës së partisë në Tiranë (nga diskutimi në mbledhjen e Byryrosë Politike të KQ të PPSH) - 25 maj 1953
- Mbi punën e partisë me rininë e fshatit në rrethin e Kukësit- 25.05.1953
- Duhet ta ndryshojmë gjendjen ekonomike të fshatarësisë - 23.06.1953
- Nga biseda me patriotët nga Tropoja Shpend Balija dhe Sylë Hoxha - 9 korrik 1953
- Urdhër dite me rastin e 10-vjetorit të themelimit të Ushtrisë Popullore - 10 korrik 1953
- Fjala para popullit të Mallakastrës - 14 korrik 1953
- Telegram urimi dërguar KQ të PK të BS me rastin e 50-vjetorit të themelimit të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik - 30 korrik 1953
- Telegram urimi dërguar Kim Ir Senit me rastin e marrëveshjes për armëpushimin në Kore - 30 korrik 1953
- Telegram urimi dërguar shokëve Mao Ce Dun dhe Çu En Lai me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së armëpushimit dhe mbarimit të luftës në Kore - 30 korrik 1953
pdf