klieshe

 

"Vepra 9"


Vepra 9

 

Janar - gusht 1952
- Parathënie për vëllimin 9
- Mbi vërtetimin e dokumentave - 8 janar
- Fjalim në hidrocentralin mbi lumin e Matit - 11 janar
- Të forcojmë partinë në luftë për ndërtimin e socializmit - 15 janar
- Të përmirësojmë propagandën e agjitacionin e partisë - 15 janar
pdf
- Të përmirësojmë punën për realizimin e detyrave ekonomike - 16 janar
- Mbi politikën e partisë në cilësimin e kulakëve - 21 janar
- Si të paraqiten materialet për Byronë Politike - 25 janar
- Shtypi nuk mund të jetë i pavarur nga partia - 25 janar
- Të gjallërohen asambletë e kooperativave të shitblerjes -25 janar
pdf
- Disa gabime në komitetin e partisë në Pukë - 26 janar
- Telegram dërguar KQ të PPB të Polonisë - 29 janar
- Telegram ngushëllimi qeverisë së RP të Mongolisë - 29 janar
- Më shumë interesim për problemet jetike të popullit - 2 shkurt
- Letër dërguar pionierëve të shkollës së Lukovës - 17 shkurt
- Telegram urimi shokut Matias Rakoshi - 9 mars
pdf
- Raport në Kongresin e II-të të PPSH - "Mbi aktivitetin e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë" I-III, 31 mars pdf
- Raport në Kongresin e II-të të PPSH - IV pdf
- Raport në Kongresin e II-të të PPSH - V-VI pdf
- Fjala e mbylljes në Kongresin II të PPSH - 6 prill
- Telegram dërguar shokut Boleslav Bjerut - 18 prill
- Letër për fushatën e mbjelljeve - 5 maj
- Mbi forcimin e punës me lektorët - 9 maj
- Mbi dërgimin e komunistëve në objektet e ndërtimit - 16 maj
- Mbi punën e partisë në ushtri - 23 maj
- Mbi forcimin e udhëheqjes së partisë në bashkimet profesionale-30 maj
- Kooperativat e shitblerjes të kryejnë funksionin e ngarkuar nga partia
pdf
- Bisedë në lidhje me problemet e fshatit - 17 qershor
- Mbi punimin e rezolucioneve të Kongresit II të PPSH - 27 qershor
- Fjala e mbajtur në kongresin e dytë të BRPSH - 29 qershor
pdf
- Mbi kategorizimin e punëtorëve dhe të nëpunësve - 4 korrik
- Fronti armë aktive që të mbështetë vijën e partisë - 8 korrik
- Telegram urimi dërguar J. V. Stalinit - 26 korrik
- Fjala para oficerëve që morën pjesë në lojën operative të armatës
- Mbi zgjerimin e industrisë lokale dhe të artizanatit - 4 gusht
- Mbi procedurën në caktimin e kandidatëve për anëtarë të këshillave popullore - 12 gusht
pdf
- Mbi realizimin e planit për gjashtëmujorin e parë 1952 - 12 gusht
- Fjala në kongresin III të bashkimeve profesionale -20 gusht
- Mbi disa çështje të arësimit shtetëror - 22 gusht
- Letër dërguar redaksisë së "Zërit të popullit" - 24 gusht
- Fjala para disa oficerëve që u graduan gjeneral-majorë - 30 gusht
- Lënda
pdf