klieshe

 

"Vepra 8 "


Vepra 8

 

Janar - dhjetor 1951
- Parathënie për vëllimin 8
- Disa çështje për punën me kuadrin - 12 janar
- Telegram urimi shokut Vilhelm Pik - Berlin
- Telegram përshëndetjeje dërguar KQ të PK Italiane - 21 janar
- Të njohim mirë gabimet që të mos përsëriten - 22 janar
- Mbi gjendjen ekonomike në fshat - 16 shkurt
pdf
- Mbi gjendjen politike dhe punën e partisë - raport mbajtur në Plenumin IX të KQ të PPSH - 19 shkurt pdf
- Konkluzione dhe vërejtje rreth disa diskutimeve - 20 shkurt
- Konkluzione rreth raportit të Plenumit IX - 21 shkurt
- Mbi gabimet dhe të metat e Tuk Jakovës - 21 shkurt
pdf
- Konkluzione "Mbi gabimet dhe të metat e Tuk Jakovës" - 23 shkurt
- Fjalim në Konferencën e parë Nacionale të Sulmuesve - 2 mars
- Telegram dërguar KQ të PP Rumune - 10 maj
pdf
- Nga fjala në plenumin e jashtëzakonshëm të KQ të PPSH - 14 maj
- telegram përshëndetjeje dërguar KQ të PK Çekosllovake - 15 maj
- Mbi planifikimin e drejtë të investimeve - 17 maj
- Masa për shtimin dhe përmirësimin e blegtorisë - maj 1951
- Blegtoria nuk mund të shtohet pa bazën ushqimore -21 maj
- Mbi politikën e partisë për kufizimin e kulakëve - 21 maj
- Mbi disa të meta në kombinatin e naftës "Stalin" - 24 maj
- Të ndihmohet më shumë organizata e gruas - 1 qershor
- Roli dhe detyrat e këshilltarit dhe deputetit - 8 qershor
pdf
- Tregëtia të kombinojë planifikimin me kërkesat - 11 qershor
- Përgjegje letrës së fshatarëve të Turanit - 12 qershor
- Partia nuk e drejton minierën, por e udhëheq - 22 qershor
- Telegram përshëndetjeje KQ të PK të Kinës - 30 qershor
- Mbi disa detyra për organizatën e partisë në Sarandë - 6 korrik
- Telegram dërguar qeverisë së RP të Mongolisë - 11 korrik
- Telegram falenderimi dërguar admiralit Mulek - 14 korrik
- Telegram dërguar KQ të PK të Bullgarisë - 2 gusht
- Mbi blerjen dhe grumbullimin e tepricave - 17 gusht
- partia ta ndihmojë më shumë rininë - 17 gusht
- Telegram dërguar shokut Ho Shi Min - 1 shtator
- Letër dërguar muzeumit të Luftës Nacional-Çlirimtare - 1 shtator
- Mbi ligjshmërinë tonë socialiste - 14 shtator
pdf
- Mbi direktivat e planit të parë pesëvjeçar - 21 shtator pdf
- Mbi kriteret për studimet e larta - 5 tetor
- Mbi pregatitjen e kuadrove të partisë - 12 tetor
- Përshëndetje dërguar ndërtuesve të fabrikës së sheqerit - 31 tetor
- Bisedë me ndërtues të fabrikës së sheqerit - 31 tetor
- Përshëndetje ndërtuesve të kombinatit të tekstileve "Stalin" - 1 nëntor
- Përshëndetje ndërtuesve të ujësjellësit Lanabregas-Tiranë-Kombinat
- Bisedë me delegatë të hidrocentralit "Lenin" - 2 nëntor
- Përshëndetje ndërtuesve të hidrocentralit "Lenin" - 3 nëntor
- Bisedë me komisionin për përkthimin e veprave të Stalinit - 4 nëntor
- Nga biseda me delegatët e gazetarët e huaj - 5 nëntor
- Urdhër për dhënjen e dritës elektrike qytetit të Tiranës - 7 nëntor
- Nga fjala me një delegacion të punëtorëve të Shkodrës - 7 nëntor
pdf
- Urdhër për dhënjen e ujit të Selitës qytetit të Tiranës - 8 Nëntor
- Fjalim me rastin e 10-vjetorit të themelimit të PPSH - 8 Nëntor
pdf
- Mbi përmirësimin e metodës së punës - 15 nëntor
- Të forcojmë më shumë punën në organet e sigurimit - 15 nëntor
- Telegram dërguar shokut Klement Gotvald - 23 nëntor
- Lënda
pdf