klieshe

 

"Vepra 7 "


Vepra 7

 

Janar - dhjetor 1950
- Parathënie për vëllimin 7
- Fjala në Shkollën e Bashkuar "Enver Hoxha - 9 janar
- Mbi punën vjetore të partisë në Tiranë - 9 janar
- Mbi rajonizimin e kulturave bujqësore - 2 shkurt
- Mbi forcimin e mëjshëm të partisë - 13 shkurt
pdf
- Fjala në Plenumin V të KQ të PPSH - 20 shkurt pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin V të KQ të PPSH - 22 shkurt
- Mbi punën e Institutit të Shkencave - 24 shkurt
- Mbi përmirësimin e punës me kuadrin - 27 shkurt
- Mbi forcimin e mëtejshëm të punës me rininë - 1 mars
- Mbi realizimin e planit të grumbullimit - 29 mars
- Të forcojmë më tej organizatën e frontit - 5 prill
pdf
Mbi situatën politike dhe problemet ekonomike (Raport i mbajtur në Konferencën II Nacionale të PPSH) - 10 prill
- I. Situata politike e jashtme dhe e brendshme
pdf
Mbi situatën politike dhe problemet ekonomike
- II. Mbi disa probleme ekonomike në vendin tonë
pdf
Mbi situatën politike dhe problemet ekonomike
- III. Lufta e partisë për forcimin e saj
pdf
- Fjala e mbylljes në Konferencën Nacionale të PPSH - 14 prill
- Fjalim në Kongresin e dytë të Frontit Demokratik - 7 maj
- Fjala në zonën elektorale nr. 108 të Tiranës - 25 maj
- Disa çështje të punës së partisë me Bashkimet profesionale - 2 qershor
pdf
- Fjala në takimin me një grup nxënësish - 19 qershor
- Fjala në sesionin I të legjislaturës së dytë të Kuvendit Popullor - 4 korrik
- Fjalim programatik në Kuvendin Popullor - 5 korrik
- Mbi projektplanin e vitit 1951 - 19 korrik
- Përgjigje letrës së shokut Vëllko Çervenkov - 21 korrik
- Gjergj Dimitrovi dhe miqësia me popullin bullgar - korrik 1950
pdf
- Mesazh drejtuar shokut Kim Ir Sen - 28 korrik
- Sukseset e Republikës Popullore të Shqipërisë - 11 gusht
- Mbi forcimin e organizatës së partisë në Korçë - 20 shtator
- Disa dobësi në punën e partisë në Lushnjë - 28 shtator
- Telegram shokut Mao Ce Dun - 1 tetor
- Përshëndetja në kongresin e tretë të BGSH - 1 tetor
pdf
- Telegram popullit të Mokrës - 10 tetor
- Disa çështje të kolektivizimit të bujqësisë - 27 tetor
- Mbi përmirësimin e metodës e të stilit në punë - 3 nëntor
- Revolucioni i madh i Tetorit dhe populli shqiptar - 10 nëntor
- Mbi masat për ruajtjen e pasurisë së shtetit - 23 nëntor
- Shqipëria 6 vjet e lirë dhe e pavarur -29 Nëntor
pdf
- Për edukimin e gjithanshëm të rinisë -8 dhjetor
- Mbi studimin e gjendjes në fshat - 15 dhjetor
- Mbi zbërthimin dhe zbatimin e vendimeve - 26 dhjetor
- Mbi punën e partisë në Fier dhe në Peshkopi - 29 dhjetor
- Mbi kompetencat e pushtetit lokal - 1950
- Lënda
pdf